PNA 2022-2024

În cadrul ședinței de guvern din data de 20 iulie 2022 a fost adoptat Memorandumul privind aprobarea Planului Național de Acțiune OGP 2022-2024 (PDF) (DOC).

Planul a fost realizat în urma unui proces colaborativ de elaborare, prin participarea instituțiilor publice, a societății civile și a Comitetului Național de Coordonare, în perioada februarie – iunie 2022, conform standardelor Open Government Partnership.

Angajamentele incluse vizează domenii precum: spațiu civic; transparență;  justiție și integritate; digitalizare; participare publică și consultare;  incluziune și egalitate de gen; date deschise.


Planul Național de Acțiune 2022-2024 PDF/DOC
Monitorizare centralizată Google Drive
National Action Plan PDF/DOC

Proces de consultare elaborare PNA 2022-2024

Comitet Național de Coordonare, mandat 2022-2024

IRM Action Plan Review (versiune finală – 20 feb 2023)


Resurse angajamente

 

  1. Standardizarea procedurilor administrative privind recunoașterea statutului de utilitate publică (SGG)
  2. Program pilot – Transparentizarea procesului bugetării participative (SGG)
  3. Creşterea gradului de transparentizare, debirocratizare şi integritate a serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii (MC)
  4. Dezvoltarea unui sistem informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ANABI – MJ)
  5. Administrarea responsabilă a ariilor naturale protejate (ANANP – MMAP)
  6. Creșterea transparenței privind alocările din fonduri naționale pentru investiții (MDLPA)
  7. Date deschise (SGG, ADR)
  8. Participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la procesul de decizie în viața publică și politică (ANES)
  9. Asigurarea accesului victimelor violenței domestice și violenței de gen la justiție (ANES)
  10. Pregătirea aderării României la Extractive Industries Transparency Initiative / EITI (Inițiativa pentru Transparența Industriilor Extractive) (MEnergiei)
Sari la conținut