OGW

Săptămâna Guvernării Deschise (Open Government Week) este o acțiune anuală ce are loc la nivel global, fiind inițiată și promovată de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Aceasta reprezintă un apel la acțiune pentru transformarea modului în care guvernele interacționează cu și își deservesc cetățenii.

Anul acesta, Open Gov Week va avea loc în săptămâna 27-31 mai 2024. Pentru cea de-a 6-a ediție a Săptămânii Guvernării Deschise (OGW), alăturați-vă sutelor de reformatori din întreaga lume – în guvern și în societatea civilă – care depun eforturi pentru a-și face comunitățile mai puternice, mai deschise, mai participative, mai incluzive și responsabile prin Provocarea Guvernării Deschise. Actori din toate statele membre în Parteneriat sunt invitați să organizeze evenimente ce țin de deschiderea guvernării. Cine poate participa: funcționari publici, activiști din domeniul guvernării deschise, mediul privat și nu numai.

Evenimentele organizate pot include: seminarii, hackathoane, dezbateri online, webinarii, sau orice alte evenimente dedicate implicării cetățenilor, guvernelor sau organizațiilor din societatea civilă în inițiative de deschidere a guvernării. Puteți consulta exemple de evenimente organizate în anii precedenți în cadrul OGW pe site-ul dedicat: https://www.opengovweek.org/.

 

Săptămâna Guvernării Deschise 2024 (27-31 mai)

Secretariatul General al Guvernului

Întâlnire publică pe tema ”Prima Strategie Națională privind Datele Deschise”

29 mai 2024, orele 14:00-17:00, format fizic, Palatul Victoria

În contextul demarării de către SGG a procesului de elaborare a primei Strategii Naționale privind Datele Deschise, evenimentul își propune să faciliteze o primă rundă de pre-consultare cu actorii interesați (administrația publică, utilizatorii de date, sectorul privat, mediul academic, societatea civilă), în vederea conturării obiectivelor viitoarei Strategiei și a acțiunilor aferente, printr-un proces colaborativ.

Prima reuniune a Comitetului Interinstituțional pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei pentru Guvernare Deschisă în România

30 mai 2024, orele 14:00-16:00, online

Această primă întâlnire are rolul de a prezenta tuturor instituțiilor implicate scopul și viziunea Secretariatului General al Guvernului ce au stat la baza acestui demers, cât și procesul prin intermediul căruia strategia va fi elaborată și implementată.

Institutul Național de Statistică

Săptămâna datelor deschise, un univers de date utile

29 mai 2024, ora 10:00, Sala Dionisie Pop Marțian, Institutul Naţional de Statistică

Programul evenimentului cuprinde o serie de prezentări și discuții despre următoarele subiecte:

– Prezentarea contextului săptămânii guvernării deschise și deschiderii datelor guvernamentale;

– Ce am învățat din ultimul recensământ RPL2021? Populaţia rezidentă vs populaţia după domiciliu;

– De unde putem descărca date statistice?

– Utilizarea R în Statistica Oficială;

– Utilizarea surselor administrative din domeniul educației pentru producerea altor surse de date deschise (TEMPO);

– Eminescu, profesor de statistică;

– Nomenclatoarele și clasificările de interes general (CAEN, CPSA și SIRUTA).

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

De la hârtie la click: Rolul ANFP în digitalizarea și modernizarea administrației publice

30 mai 2024, orele 10:00-12:00, online

Întâlnirea dedicată va viza prezentări pe tema digitalizării administrației publice, rolul ANFP în digitalizarea și modernizarea administrației publice (cadre de competențe, concursul naţional, programe de formare, soluții informatice etc.) și strategii pentru accelerarea digitalizării în administrația publică.

Administrația Fondului pentru Mediu

Conferința Recycle Now

27 mai 2024, ora 12:00, InterContinental Athénée Palace

Conferința va avea următoarele temele de discuții:

– Proiectele de mediu – de la idee, la implementare;

– Parteneriat între sectoarele public și privat, dar și cu societatea civilă pentru eficientizarea și creșterea randamentului în domeniul reciclării și salvării resurselor naturale;

– Economia circulară – necesitate și eficiență;

– Transparență și responsabilitate decizională;

– Soluții inovatoare;

– Rolul și importanța educației de mediu pentru generațiile viitoare.

Ministerul Afacerilor Interne

Direcția Generală Anticorupție:

– Campanie de prevenire a corupției pentru conștientizarea de către cetățeni a cauzelor și consecințelor implicării în fapte de corupție, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere București, 30 mai 2024

Activitatea marchează, totodată, Ziua Aniversară a Direcției Generale Anticorupție și are ca scop promovarea imaginii și consolidarea vizibilității Direcției Generale Anticorupție (DGA), precum și conștientizarea și sensibilizarea personalului MAI și a cetățenilor care interacționează cu această instituție, referitor la cauzele și consecințele implicării în fapte de çorupție, dar și la atitudinile recomandate în vederea prevenirii faptelor de corupție și încurajării comportamentului integru. Totodată, pe data de 31 mai 2024, va fi expus un stand de prezentare în cadrul activității – Ziua Porților Deschise pentru copii la Ministerul Afacerilor Interne, organizată în contextul Zilei Internaționale a Copilului.

-Arhivele Naționale ale României:

Expoziția foto-documentară ,,Educație fizică și sport în România până în 1945″ în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest 2024, 29 mai 2024

Activitatea  urmărește să aducă în atenția publicului documente păstrate în depozitele ANR referitoare la istoria sportului românesc, în contextul anului 2024 an olimpic și să sublinieze, totodată, importanța instituției pentru protejarea Fondului Arhivistic Național. Expoziția poate fi vizionată și online, pe pagina de internet a ANR – arhivelenationale.ro.

 

Săptămâna Guvernării Deschise 2023 (8-12 mai)

Secretariatul General al Guvernului:

Evenimentul are în vedere stabilirea de comun acord a modalității de lucru și a formelor de colaborare între Consorțiu și CERB, pentru ca societatea civilă să poată oferi input și expertiză relevantă pentru dezvoltarea mecanismelor de debirocratizare, inițiate la nivelul CERB sau propuse de la nivelul societății civile.

Data: 12 mai 2023, între orele 11.00-13.00, format hibrid

Institutul Național de Administrație (în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului și Autoritatea pentru Digitalizarea României)

Webinar: Viitorul cadru de acces la date pentru întreprinderi și cetățeni

Tematică: unde există date și ce avantaje ar aduce reutilizarea lor, de ce este nevoie pentru ca datele să circule și să fie reutilizate (standardizare, interoperabilitate, licențiere), ce interese contrare există (GDPR, secrete comerciale).

Data: 09 mai 2023, în intervalul 10:00 – 11:00. Formular de înscrierehttps://t.ly/NIKA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Localizarea obiectivelor de investiții realizate prin PNI Anghel Saligny

MDLPA organizează o întâlnire publică în vederea prezentării unor mijloace de informare a publicului cu privire la localizarea obiectivelor de investiții realizate prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Întâlnirea va fi organizată în sistem videoconferință și va avea loc în data de 11 mai 2023, începând cu ora 10.00.

Link de participare: https://mlpda.webex.com/mlpda/j.php?MTID=m35c74093c23c2058821bfef6aa16e4aa

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Webinar: Soluţii digitale pentru administraţie

Invitaţi reprezentanţi ai administraţiei publice, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale şi ai mediului universitar.

Data: 10 mai 2023, orele 11:00-13:00 Înscriere: pe bază de invitație.

Ministerul Energiei

Webinar informativ: OpenGovWeek – standardul EITI

Întâlnire online de informare pe tema participării la Extractive Industries Transparency Initiative, cu participarea reprezentanților EITI, țări membre, Ministerului Energiei și alți stakeholderi interesați.

Data: 10 mai 2023, orele 13:00-14:30. Participare pe bază de invitație

Ministerul Culturii

Prezentarea bunelor practici la nivelul Direcțiilor Județene pentru Cultură – Eveniment online

Întâlnirea are ca scop promovarea activităților desfășurate de către Direcțiile pentru Cultură la nivel local, precum și creșterea gradului de conștientizare a importanței acestora în sistemul administrativ public.

Întâlnirea se adresează persoanelor cu funcții de conducere și de execuție din cadrul administrației publice, specialiștilor din instituțiile publice de cultură și învățământ superior,  precum și organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul protejării patrimoniului cultural, urmând ca domnul arh.Eugen Vaida (Asociația Monumentum) să aibă o intervenție despre proiectul-fanion Ambulanța pentru Monumente.

Data: 11 mai 2023, ora 13:00. Link de participare: https://us06web.zoom.us/j/89456776420


 

Secretariatul General al Guvernului:

Ministerul Educației

 • Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare – webinar destinat cadrelor didactice care predau în învățământul preuniversitar primar și gimnazial (18 mai 2022, orele 17:00 – 18:30)Evenimentul este organizat în cadrul proiectului  Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED, SMIS 118327, cu finanțare prin POCU, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, ca parte a seriei de întâlniri cu experți, practicieni și factori de decizie în aria resurselor educaționale digitale.Evenimentul se va desfășura după următorul format:
  1. Prezentarea instrumentelor și a resurselor educaționale deschise (RED) realizate pentru profesorii din învățământul primar și gimnazial în cadrul CRED, ca parte a sprijinului metodologic oferit de proiect în aplicarea noului Curriculum național
  2. Prezentarea programului de formare acreditat la nivel național în aria elaborării de resurse educaționale digitale ” Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”:
  • Modulul 1 – Platforme pentru realizarea resurselor educaționale deschise
  • Modulul 2 – Perspectiva pedagogică a proiectării și utilizării RED
  • Modulul 3 – Utilizarea responsabilă și sigură a RED
  1. Prezentarea unor strategii și exemple de utilizare a RED- în vederea pregătirii elevilor de gimnaziu pentru Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a.
  2. Realizarea unor aplicații practice privind utilizarea RED- în procesul de învățare și evaluare, centrate pe formarea, exersarea și dezvoltarea competențelor elevilor

Primăria Timișoara și partenerii din societatea civilă:

Cum implementezi strategie urbană, guvernare și digitalizare într-un mod deschis: mai multe detalii despre cele 3 evenimente și link-uri de acces aici.

 • Marți 17.05.2022, interval 15:00 – 16:00 Dezvoltarea urbană deschisă
 • Joi 19.05.2022, interval 15:00 – 16:00 Implementarea guvernării deschise
 • Vineri 20.05.2022, interval 15:00 – 16:00 Digitalizarea deschisă a orașelor

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

 • Parteneriat pentru transparenţă – online, 18 mai 2022, orele 11.00 – 13.00, prin intermediul plaformei Webex. În cadrul webinarului, vor fi prezentate iniţiative şi planuri de reformă ale ANFP în ceea ce priveşte accesul cetăţenilor la informaţii şi date utile (Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării din sectorul public – SENEOSP şi aplicaţia de date deschise despre posturile din administraţie).

 

 

 1. Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul pentru Guvernare Deschisă, va organiza 2 evenimente în cadrul OGW 2021
 • OpenGov Influencer – un eveniment care vizează tinerii creativi ce vor să fie parte din schimbare. Cei interesați trebuie să trimită un material video de maxim 1 min în care abordează o temă, la alegere, ce se circumscrie valorilor Guvernării Deschise. Cele mai bune materiale vor fi integrate într-o campanie de comunicare desfășurată la nivelul SGG ce se va desfășura pe parcursul OGW. Pentru mai multe detalii legate de înscriere, criterii și exemple de tamatici se găsește la https://ogp.gov.ro/nou/2021/04/02/opengovweek-concurs-opengov-influencer/
 • Dezbatere online cu tema Digitalizarea incluzivă. Abordări practice și aplicate pentru accesibilizarea instrumentelor digitale. Dezbaterea își propune să aducă laolaltă atât furnizorii de servicii publice digitale inteligente dezvoltate în contextul crizei provocate de pandemia COVID-19, precum și destintarii/beneficiarii acestora tocmai pentru a identifica împreună diverse abordări practice menite să dezvolte abilitățile publicului larg de în utilizarea serviciilor de tip e-guvernare. Evenimentul este programat în data 17 mai, orele 12.00-15.00, urmând a fi difuzat live pe pagina oficială de facebook a OGP România. Mai multe detalii: https://ogp.gov.ro/nou/2021/05/11/open-gov-week-dezbatere-digitalizarea-incluziva-abordari-practice-si-aplicate-pentru-accesibilizarea-instrumentelor-digitale/
 • Webinar cu tema Evaluarea impactului portalului data.gov.ro și deschiderii datelor în RomâniaSecretariatul General al Guvernului, Direcția Tehnologia Informației și Digitalizare, prin Romanian Association for Quantitative Studies (RQSA), a realizat la sfârșitul anului 2020 – începutul anului 2021 un studiu de evaluare a impactului deschiderii datelor asupra societății românești: https://data.gov.ro/blog/evaluarea-impactului-portalului-data-gov-ro-si-a-deschiderii-datelor-in-romania. În cadrul webinarului vom discuta despre metodologia, concluziile și propunerile studiului. Evenimentul este programat pentru data de 18 mai, orele 10:30-12:00. Mai multe detalii: https://data.gov.ro/blog/webinar-evaluarea-impactului-portalului-data-gov-ro-18-mai-2021
 1. Agenția Națională a Funcționarilor Publici va organiza, în colaborare cu Institutul Național al Administrației, o dezbatere cu tema Competențele Viitorului. Evenimentul va avea loc în data de 18 mai, detaliile referitoare la desfășurarea evenimentului vor fi stabilite și postate în timp util. Mai multe detalii: https://ogp.gov.ro/nou/2021/05/11/competentele-viitorului-webinar-organizat-de-anfp-si-ina/
 2. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării va organiza dezbaterea cu tema Date colectate  Smart City / IoT.Un oras inteligent sau smart city utilizeaza diferite metode eletronice si senzori pentru a colecta date, cu scopul de a imbunatatii operatiunile orasului, eficient si securizat. Autoritatile locale pot monitoriza ce se întâmplă în oraș, cum evoluează acesta și cum se poate asigura o calitate mai bună a vieții cetatenilor: fluidizarea traficul, imbunatatirea transportului public, reducerea poluarii si a consumului de energie, relatia cetatenilor cu autoritatea, conditiile de locuire si sistemul de sanatate si educatie, si altele. Dezbaterea este o invitatie catre toti actorii interesati ( administratii locale, companii de tehnologie, startupuri, cetateni) de dialog si avansarea unor pasi urmatori, pe urmatoarele subiecte: regimul de acces si utilizare al datelor colectate,  cum pot datele deschise sa ajute atat la politici publice cat si la solutii inovatoare, prin intermediul startupurilor, care sunt lectii si pasi urmatori din proiectele deja derulate. Mai multe detalii: https://ogp.gov.ro/nou/2021/05/12/open-gov-week-dezbatere-date-colectate-smartcity-iot-mcid-19-05-2021/
 3. Ministerul Apararii Nationale va organiza sub egida  Open Gov Week  2021, un webinar in data de 19.05.2021, in intervalul orar 09:30 – 12:30, care va fi intitulat „Asigurarea accesului la informațiile de interes public privind activitatea MApN în sprijinul autorităților publice pentru prevenirea și limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2”. Evenimentul va fi moderat de către șeful Direcției informare si relatii publice, domnul general de brigada Constantin Spînu și va putea fi urmărit public în timp real pe platforma online https://armed.mapn.ro.
Sari la conținut