Deschiderea sesiunii de înscriere în cadrul Programului pilot al OGP: Guvernare deschisă la nivel local

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) a lansat programul pilot pentru implicarea directă a actorilor locali în Parteneriat: Subnational Pilot Program. OGP are ca scop angajarea guvernelor celor 69 de țări participante în acțiuni concrete privind promovarea transparenței, lupta împotriva corupției și utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare.

Acum OGP dorește să includă autorități publice de la nivel subnațional interesate de transformarea guvernării și parteneri din societatea civilă într-un program pilot menit să ajute reformele pentru o guvernare deschisă.

Entitățile subnaționale selectate pentru prima etapă a Programului sunt:

Austin, United States
Bojonegoro, Indonesia
Buenos Aires, Argentina
Elgeyo Marakwet, Kenya
Jalisco, Mexico
La Libertad, Peru
Madrid, Spain
Ontario, Canada
Paris, France
Sao Paulo, Brazil
Scotland, United Kingdom
Sekondi-Takoradi, Ghana
Seoul, South Korea
Tbilisi, Georgia

Obiectivele programului:

Să promoveze angajarea în susținerea principiilor OGP la diferite nivele ale guvernării și să responsabilizeze actorii de la nivel local, unde cetățenii accesează direct servicii și informații.

Să identifice cele mai bune modalități și structuri prin care OGP poate susține autoritățile locale pentru ca acestea să fie mai deschise, responsabile și să răspundă nevoilor cetățenilor.

Să identifice și să promoveze noi tehnici și practici de guvernare deschisă apărute la nivel subnațional.

Să creeze oportunități pentru ca autoritățile locale să poată învăța prin schimburi de experiențe.

Să asiste reformatorii de la nivel subnațional cu expertiză tehnică.

Să extindă și să intensifice participarea organizațiilor din societatea civilă în OGP.

Caracteristicile programului

Pioneers’ tier  (Nivelul destinat autorităților locale implicate deja în guvernarea deschisă)

Până la 10 autorități de la nivel subnațional care au deja inițiative de success în guvernarea deschisă vor fi invitate să participe în programul pilot. Participanții vor primi asistență și consiliere din partea Unității de suport a  OGP și a Comitetului director, pentru elaboarea și implementarea, în parteneriat cu societatea civilă, de planuri de acțiune independente, cu angajamente privind guvernarea deschisă. Cele 10 autorități participante vor contribui la procesul de învățare reciprocă și vor avea activități de networking cu alte autorități de la nivel local.

Leaders’ tier (Nivelul liderilor destinat persoanelor interesate/implicate în procesul de guvernare deschisă)

În cadrul acestui nivel, OGP vizează o rețea mai extinsă compusă din actori din domeniul guvernării deschise la nivel subnațional, atât din societatea civilă, cât și din autoritățile locale, care sunt interesați  sau deja implicați în inițiative în acest domeniu. Aceștia vor fi invitați să participe la evenimente și activități de învățare și networking, precum summit-urile regionale sau globale OGP. Participanții vor fi încurajați să lucreze cu guvernele naționale pentru includerea de angajamente la nivel subnațional în planurile naționale de acțiune.

Criterii

Pentru ambele nivele, autoritățile locale care aplică trebuie să aibă o populație de minim 250.000 de persoane, iar guvernul țării respective să facă deja parte din OGP.

Autoritățile care aplică în cadrul primului nivel (Pioneerstier) trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:

  • Să se angajeze să respecte principiile guvernării deschise, așa cum sunt formulate în Open Government Declaration.
  • Liderul politic al autorității respective trebuie să se angajeze în susținerea acestui demers, iar la nivelul instituției trebuie să existe personal care poate dedica timp elaborării și implementării angajamentelor, în colaborare cu societatea civilă.
  • Trebuie să demonstreze că au rezultate sau angajamente în domeniul datelor deschise, spre exemplu activități legate de date deschise, implicarea societății civile în guvernare, accesul la informații de interes public, transparență bugetară sau fiscală, elaborarea participativă a politicilor.
  • Să-și exprime interesul pentru primirea de suport instituțional direct din partea OGP pentru co-participare în elaborarea de angajamente și progresul reformelor privind guvernarea deschisă.
  • Să aibă experiență în colaborarea cu societatea civilă și să-și demonstreze angajamentul în protejarea spațiului civic și implicarea constructivă a cetățenilor din afara instituțiilor publice.
  • Să-și manifeste dorința de a-și împărtăși experiența și cunoștințele cu alte autorități.
  • Sunt dispuse să-și asume un rol de mentor față de altă autoritate de la nivel subnațional după terminarea primului an în cadrul programului pilot.

În afara acestor criterii, aplicanții vor fi selectați astfel încât să reprezinte variate forme de guvernare subnațională și stadii diferite de dezvoltare economică și socială.

Modalitatea de înscriere

Autorități publice locale (Pioneers’ tier)

Trimiteți o scrisoare (maxim 3 pagini A4) în care să abordați fiecare dintre criteriile de mai sus. Scrisoarea trebuie să fie adresată Comitetului director al OGP și să fie semnată de liderul politic al autorității și va fi transmisă către Kitty von Bertele (kitty.vonbertele@opengovpartnership.org) până la data de 29 februarie 2016.

Scrisorile de candidatură trebuie să fie însoțite de o scrisoare de susținere din partea a 1-2 organizații din societatea civilă cu care ați mai colaborat și care sunt interesate să partcipe activ în acest program pilot.

Aplicanții trebuie să informeze coordonatorul OGP de la nivel național despre candidatura la acest program.

Dacă instituția dumneavoastră este selectată, veți lucra împreună cu OGP Support Unit pentru stabilirea unui calendar de elaborare și implementare a angajamentelor.

Persoane interesate/implicate în inițiative privind guvernarea deschisă (Leaders’ tier)

Dacă lucrați în cadrul sau în colaborare cu o autoritate de la nivel subnațional și sunteți interesați să faceți parte din această rețea, care vă oferă acces la activități de învățare și schimburi de experiență, la consiliere și expertiză, trimiteți un email către Kitty von Bertele (kitty.vonbertele@opengovpartnership.org).

Pentru mai multe detalii:

http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/subnational-government-pilot-program