Dezbatere publică privind datele deschise – 11 iunie 2018

În cadrul proiectului Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice – cod SIPOCA 36, cofinanțat din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020, Secretariatul General al Guvernului vă invită la o dezbatere privind cadrul de reglementare pentru publicarea datelor deschise și oportunitatea unei politici publice în domeniu.

Evenimentul va avea loc în data de 11 iunie 2018, începând cu ora 11:00, la Hotel Marshal Garden, Calea Dorobanți 50B, Sector 1, București, sala Panoramic 1, etaj 5.

Pentru a participa la dezbatere, vă rugăm să completați formularul de înscriere până la data de 8 iunie 2018.

Pentru alte detalii sau informații, ne puteți scrie la adresa ogp@gov.ro.

Cadrul actual pentru publicarea datelor deschise:

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Legea nr. 299/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Hotărârea nr. 245 / 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020

Strategia națională privind Agenda Digitală pentru Romania 2020

Ordonanța de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Alte resurse:

Ghid pentru publicare a datelor deschise (2015)

Recomandări privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local (2017)

Date deschise privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați

În data de 7 mai 2018, Ministerul Finanțelor Publice a supus consultării publice proiectul de ordin privind publicarea pe portalul data.gov.ro a seturilor de date deschise privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (operatori economici și instituții publice).

MFP a inițiat un proiect de ordin care modifică și completează Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice) cu scopul de a ajuta publicul să găsească, să descarce și să utilizeze seturi de date deschise, accesibile, deținute în bazele de date cu informaţii culese din documentele depuse de plătitori la unităţile subordonate Ministerului Finanţelor Publice.

Prin această măsură se reafirmă angajamentele cu privire la respectarea principiilor de bază ale transparenței și guvernării deschise și are drept scop atingerea obiectivelor asumate de Guvernul României în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

Seturile de date vor fi publicate/actualizate de două ori pe an, respectiv la un interval de 6 luni, în format deschis. Datele vor putea fi descărcate/vizualizate o perioadă de 10 ani de la actualizare.