Sesiuni de informare cu privire la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivelul administrației publice locale

În perioada iunie – iulie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) va organiza 8 sesiuni de informare pentru reprezentanții autorităților administrației publice locale, în vederea informării cu privire la principiile Guvernării Deschise și principalele măsuri cuprinse în Planul Național de Acțiune 2018-2020 al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă aplicabile.

Prin participarea unităților administrativ-teritoriale la aceste sesiuni de informare și implementarea Recomandărilor privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local, se urmărește crearea unei rețele locale de actori interesați și implicați, care se poate integra ulterior în rețeaua de comunități subnaționale care se dezvoltă la nivelul Open Government Partnership (OGP), unde să poată promova și valorifica eforturile depuse ca exemple de bună practică.

Astfel, în vederea creșterii numărului de autorități ale administrației publice locale care să-și asume măsuri specifice pentru implementarea valorilor OGP, MDRAP organizează cele 8 sesiuni de informare, cu durata de o zi fiecare, începând din 4 iunie 2019, la nivelul regiunilor de dezvoltare, după cum urmează:

 • 4 iunie – București,
 • 6 iunie – Constanța,
 • 11 iunie – Sibiu,
 • 12 iunie – Cluj-Napoca,
 • 18 iunie – Iași,
 • 25 iunie – Pitești,
 • 26 iunie – Craiova,
 • 2-3 iulie – Timișoara.

Sesiunile vor fi susținute de experţii MDRAP, în colaborare cu reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului (SGG) şi invitați din cadrul organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniu.

Cele 8 sesiuni de informare se înscriu în seria de acțiuni desfășurate de către MDRAP, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (DIBGPP), structură responsabilă cu monitorizarea implementării SNA la nivelul administrației publice locale, în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SIPOCA 61, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Persoană de contact:  Georgeta DINA, e-mail: georgeta.dina@mdrap.ro.

De la Directiva PSI la Directiva Open Data

Directiva privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (PSI Directive) s-a aflat, începând din anul 2017, într-un proces de revizuire care urmează să se finalizeze prin aprobarea propunerii de modificare de către Consiliu, în perioada imediat următoare.

Noua directivă este o reformare (Directive recast): va reuni Directiva 2003/98/CE originală și toate modificările aduse acesteia, într-un singur act juridic.

Propunerea introduce următoarele modificări esențiale:

 • Lista seturilor de date cu valoare ridicată (gratuite, publicate în formate care pot fi citite automat prin intermediul API) care urmează să fie stabilite printr-un act de punere în aplicare (implementing act), pe domenii tematice ce vor fi indicate într-o anexă (care poate fi extinsă prin intermediul unui act delegat);
 • Noi norme privind taxarea: reutilizarea gratuită devine un principiu, cu excepții clar definite (și o transparență mai mare, de exemplu: statele member trebuie să facă publică lista tuturor organismelor publice care percep costuri mai mari decât costurile marginale ale diseminării);
 • Extinderea domeniului de aplicare:
 1. A) Reutilizarea datelor deținute de întreprinderile publice din sectorul utilităților și al transporturilor va respecta acum principiile de transparență, nediscriminare și neexclusivitate prevăzute în directivă (cu excepția cazului în care sunt exceptate de la normele privind achizițiile publice în temeiul articolul 34 din Directiva privind achizițiile publice);
 2. B) Utilizarea datelor de cercetare finanțate din fonduri publice va fi, de asemenea, reglementată de normele directivei (în cazul în care datele sunt deja accesibile prin intermediul registrelor de date). Statele membre au obligația de a adopta politici privind accesul liber pentru a sprijini disponibilitatea datelor de cercetare;
 • Prevenirea blocajelor în materie de date: Directiva impune noi cerințe privind transparența și revizuirea acordurilor public-privat care ar putea conduce la o situație în care gama de potențiali reutilizatori ar fi sever restricționată;
 • Date dinamice și API-uri: Obligația organismelor din sectorul public și a întreprinderilor publice de a pune la dispoziție date dinamice în vederea reutilizării imediat după colectare, prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor (API) corespunzătoare și, după caz, în vederea descărcării bulk;
 • Licențierea datelor: pentru a promova deschiderea, reutilizarea documentelor trebuie să nu fie supusă niciunei condiții, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de interesul public;
 • Modalități practice de facilitare a reutilizării: Statele membre încurajează disponibilitatea documentelor în conformitate cu principiul „open by design and by default”, facilitează agregarea metadatelor la nivelul Uniunii, promovează conservarea datelor și simplifică accesul la documente;
 • Noul titlu: Directiva va fi intitulată „Directiva privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public” pentru a reflecta trecerea la principiul reutilizării complet libere/deschise.

Următoarele etape

> Aprobarea de către Consiliu

> Publicarea în Jurnalul Oficial al UE

> 2 de ani pentru transpunerea în statele membre

> Lucrări în vederea definirii Listei de seturi de date cu valoare ridicată (2019-21)

Serviciul eTranslation al Uniunii Europene

eTranslation este un pilon al Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE), al cărui obiectiv principal este de a ajuta administrațiile publice europene și naționale să facă schimb de informații dincolo de barierele lingvistice din UE.

Acest lucru se realizează prin oferirea unui sistem de traducere automată care să permită tuturor infrastructurilor de servicii digitale (ISD) să fie multilingve.

Deși CEF eTranslation este un serviciu destinat în special integrării în serviciile digitale, acesta poate fi utilizat și ca instrument de sine stătător pentru traducerea automată de documente sau text: https://ec.europa.eu/cefd…/…/display/CEFDIGITAL/eTranslation.