Acceptarea candidaturii României pentru al doilea mandat în cadrul Comitetului Director OGP

În data de 3 aprilie 2018, Guvernul României a fost reales pentru al doilea mandat consecutiv în cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, reafirmându-și angajamentul de a respecta principiile OGP și de a le promova la nivel global.

Se confirmă astfel interesul Guvernului României pentru continuarea implementării angajamentelor deja asumate în colaborare cu societatea civilă, cât și pentru realizarea unui nou plan de acțiune care să impulsioneze activitățile aferente unor teme prioritare, precum transparența și consultarea publică în procesul decizional. Aceste obiective s-au aflat și pe ordinea de zi a reuniunii  membrilor Comitetului Național OGP din luna martie 2018.

Mai multe detalii referitoare la alegerile pentru noii membri ai Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă puteți găsi pe site-ul oficial opengovpartnership.org.

Sesiune de consultare publică PNA 2018-2020 și calendar 2018

În prezent, Guvernul României implementează al treilea Plan Național de Acțiune (PNA) 2016–2018, rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

Planurile Naționale de Acțiune se elaborează pentru o perioadă de doi ani și, întrucât actualul PNA se finalizează în acest an (iunie 2018), Guvernul României trebuie să elaboreze noul PNA până la data de 31 august 2018, cu respectarea unor pași obligatorii, conform standardelor, precum derularea unei sesiuni de consultare publică timp de două luni.

În acest sens, lansăm prima fază a sesiunii de consultare (14 aprilie – 15 mai):  http://ogp.gov.ro/pna-2018-2020/.

Calendarul OGP România pentru anul 2018 este disponibil aici: http://ogp.gov.ro/calendar-2018/.

Lansarea OGP Trust Fund și a primei sesiuni de cerere de propuneri

OGP, în colaborare cu Banca Mondială, a pus bazele Fondului de Sprijin al Parteneriatului (OGP Multi-Donor Trust Fund). Fondul a fost creat cu scopul de a asigura susținerea financiară a țărilor și entităților locale cliente ale Băncii Mondiale care fac parte din OGP.

Finanțarea din acest Fond va constitui o resursă pentru crearea sau implementarea de angajamente naționale sau locale cu impact potential mare menite să îmbunătățească gradul de transparență și responsabilitate al guvernării, precum și implicarea cetățenilor în actul de guvernare.

Prin intermediul Fondului se vor putea finanța și activități de schimb de experiență și de diseminare a informațiilor privind eficiența și impactul reformelor ce țin de guvernarea deschisă.

OGP Trust Fund anunță lansarea primei cereri de propuneri pentru finanțarea procesului de co-creare a planurilor de acțiune din acest an.

În această etapă,

În această etapă, vor fi finanțate proiecte inițiate de societatea civilă ce au ca obiective creșterea calității și ambiției procesului intern de elaboare a Planurilor Naționale de Acțiune. Vor fi finanțate proiecte de până la 75.000$. Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 20 martie 2018.

România, care va elabora anul acesta un nou Plan de Acțiune (2018-2020) este eligibilă pentru finanțare în această sesiune.

OGP Trust Fund Application Guidelines (EN)

Mai multe detalii: https://www.opengovpartnership.org/ogp-trust-fund.