Sesiune de consultare publică PNA 2018-2020 și calendar 2018

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

În prezent, Guvernul României implementează al treilea Plan Național de Acțiune (PNA) 2016–2018, rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

Planurile Naționale de Acțiune se elaborează pentru o perioadă de doi ani și, întrucât actualul PNA se finalizează în acest an (iunie 2018), Guvernul României trebuie să elaboreze noul PNA până la data de 31 august 2018, cu respectarea unor pași obligatorii, conform standardelor, precum derularea unei sesiuni de consultare publică timp de două luni.

În acest sens, lansăm prima fază a sesiunii de consultare (14 aprilie – 15 mai):  http://ogp.gov.ro/pna-2018-2020/.

Calendarul OGP România pentru anul 2018 este disponibil aici: http://ogp.gov.ro/calendar-2018/.