Rezumatul vizitei de lucru la sediul Ministerului Fondurilor Europene

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

În data de 13 septembrie 2013, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, a avut loc întâlnirea unui grup de lucru alcătuit din reprezentanți ai ministerului, Cancelariei Primului-Ministru și societății civile, în vederea identificării seturilor de date deschise ce urmează a fi publicate, într-o primă etapă, pe baza recomandărilor din partea reprezentanților societății civile, inclusiv programatori voluntari și reprezentanți ai posibililor utilizatori. 

În urma discuțiilor, s-a convenit ca, până la data de 28 septembrie 2013, Ministerul Fondurilor Europene să emită un punct de vedere cu privire la următoarele solicitări din partea societății civile:

1. prezentarea unui inventar cu tipurile de date structurate (sub formă de tabelară) deținute;

2. publicarea în format deschis, a următoarelor tipuri de date din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS):

2.1. indicatorii cantitativi din cadrul proiectelor finanţate din fonduri UE, pe fiecare proiect;

2.2. indicatorii cantitativi corelați cu indicatorii prevăzuţi în Documentele Cadru de Implementare ale Programelor Operaţionale Sectoriale;

2.3. indicatorii menționați mai sus, corelați cu restul datelor SMIS deja publicate la http://www.fonduri-ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate;

2.4. obiectivele, rezultatele aşteptate, tipul beneficiarului (instituție publică/firmă/ONG etc.), grupul țintă, activităţile, bugetul eligibil, asistența financiară nerambursabilă din FEDR, data de început şi termenul de finalizare, stadiul proiectului, regiunea de dezvoltare, județul, persoana de contact și poziția acesteia în cadrul proiectului, telefon, adresa de e-mail.