Rezumatul vizitei de lucru la sediul Ministerului Finanțelor Publice

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

În data de 27 septembrie 2013, la sediul Ministerului Finanțelor Publice, a avut loc întâlnirea unui grup de lucru alcătuit din reprezentanți ai ministerului, Cancelariei Primului-Ministru și societății civile, în vederea identificării seturilor de date deschise ce urmează a fi publicate, într-o primă etapă, pe baza recomandărilor din partea reprezentanților societății civile, inclusiv programatori voluntari și reprezentanți ai posibililor utilizatori. 

În urma discuțiilor, s-a convenit ca, până la data de 11 octombrie 2013, Ministerul Finanțelor Publice să prezinte o listă a seturilor de date ce pot fi publicate în format deschis, într-o primă etapă, începând din luna octombrie 2013, cu precizarea periodicității actualizării datelor, precum și un punct de vedere cu privire la următoarele solicitări referitoare la datele deschise:

1. datele referitoare la execuția bugetară să fie publicate în format deschis pe ordonatori de credite. Dnul. Ministru Liviu Voinea a afirmat că OUG Nr.88 din 18.09.2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, va soluționa acest aspect, întrucat prevede un nou mod de raportare a programării și execuției bugetare, astfel încât, până în anul 2015, vor fi date disponibile pe toate capitolele si subcapitolele pentru toți ordonatorii de credite.

2. sinteza execuției bugetare, publicată în prezent numai în format pdf. să fie publicată și în format xls.;

3. bugetul de stat să fie publicat în format deschis sau xls. și, de asemenea, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2014;

4. documentele deja publicate pe site în format pdf. să fie publicate și în format deschis sau în format de tip word sau excel, în funcție de natura documentului.