Rezumatul vizitei de lucru la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

În data de 18 septembrie 2013, la sediul Ministerului Educației Naționale, a avut loc întâlnirea unui grup de lucru alcătuit din reprezentanți ai ministerului, Cancelariei Primului-Ministru și societății civile, în vederea identificării seturilor de date deschise ce urmează a fi publicate, într-o primă etapă, pe baza recomandărilor din partea reprezentanților societății civile, inclusiv programatori voluntari și reprezentanți ai posibililor utilizatori. 

În urma discuțiilor, s-a convenit ca, până la data de 28 septembrie 2013, Ministerul Educației Naționale să prezinte un punct de vedere cu privire la următoarele solicitări referitoare la datele deschise:

1. prezentarea unei liste de seturi de date statice, disponibile în structură tabelară, care să poată fi publicate în format deschis într-un termen cât mai scurt;

2.  publicarea în format deschis, a următoarelor tipuri de date considerate prioritare:

2.1. lista unităților de învățământ acreditate  / cu autorizații sanitare / cu sediul în clădiri cu risc seismic / cu datele de contact ale directorilor;

2.2. seturi de date în format tabelar adunate în cadrul proiectului Harta Națională a Riscului Educațional (HNRE);

2.3. lista rezultatelor de la examenele școlare;

2.4. lista evaluărilor și autoevaluărilor cadrelor didactice;

2.5. publicarea sub formă de date deschise a activităților extrașcolare și extracurriculare organizate în școlile din România în cadrul programului „Școala Altfel” (2012) și continuarea sa în 2013, programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!”;

2.6. nomenclatorul specializărilor/calificărilor/profilelor din unitățile de învățământ și conexarea cu registrul instituțiilor de învățământ;

2.7. date brute în format tabelar din rapoartele și studiile de cercetare.