Rezumatul vizitei de lucru la Ministerul Culturii

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

În data de 20 septembrie 2013, la sediul Ministerului Culturii, a avut loc întâlnirea unui grup de lucru alcătuit din reprezentanți ai ministerului, Cancelariei Primului-Ministru și societății civile, în vederea identificării seturilor de date deschise ce urmează a fi publicate, într-o primă etapă, pe baza recomandărilor din partea reprezentanților societății civile, inclusiv programatori voluntari și reprezentanți ai posibililor utilizatori. 

În urma discuțiilor, s-a convenit ca, până la data de 4 octombrie 2013, Ministerul Culturii să prezinte un punct de vedere cu privire la următoarele solicitări referitoare la datele deschise:

1. datele referitoare la monumentele istorice, într-un format prelucrabil automat (xls, csv, etc.), în special:

1.1. lista monumentelor istorice, inclusiv monumentele clasate după anul 2010;

1.2. fișele monumentelor în format electronic;

2. seturile de date oferite prin eGISpat [http://egispat.inp.org.ro/Romania.aspx], în limitele licențelor cu care au fost create/colectate;

3.  repertoriul arheologic național (RAN), cu toate modificările la zi;

4. rapoarte de cercetare arheologică – CRONICA;

5. arhiva de fișe pentru Repertoriul arheologic al României a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” București (RAR);

6. coordonatele disponibile în MapServerul cimec;

7. datele legate de patrimoniul mobil: muzee și colecții;

8. datele legate de patrimoniul arhitectural: lăcașuri de cult și patrimoniu creștin;

9. date din domeniul culturii prevăzute în proiectul depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Operațiunea 3.2.2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”.

10. date din Programul Naţional de Restaurare: lista obiectivelor, fazele de proiectare, fondurile alocate etc.;

11. date din Registrul Zonelor Construite Protejate şi regulamentul în vigoare;

12. date privind zonele de protecţie a monumentelor istorice delimitate topo;

13. date privind patrimoniul industrial mobil sau imobil;

14. date privind monumentele istorice aflate în pericol de a dispărea;

15. date privind monumentele istorice dispărute;

16. lista specialiştilor şi a experţilor atestaţi de Ministerul Culturii;

17. lista meşterilor în meserii tradiţionale folosite în restaurare;

18. lista proiectelor si programelor finanțate de Ministerul Culturii și de Administrația Fondului Cultural Național într-un format prelucrabil automat, acestea fiind în prezent disponibile doar în format pdf. Aceste informații pot fi transmise începând cu 2007 până în prezent;

19. date din Registrul Artelor Spectacolului;

20. lista lucrărilor de artă monumentală de importanţă naţională sau cu valoare artistică deosebită;

21. structura tabelară a informațiilor din rapoartele anuale de activitate ale instituțiilor subordonate Ministerului Culturii, prioritare fiind: a6: profilul beneficiarului actual – număr de beneficiari realizat anual; d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate; gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul veniturilor: indicele de utilizare a sălii; f.3. tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat.