Oportunitatea publicării legislației online, contestată în justiție

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Articol de Andrei Nicoară 

Începând cu  anul 2003, cu ocazia primei directive PSI, s-a anticipat apariția unor procese legate de accesul și reutilizarea datelor guvernamentale. Chiar și proiectul ePSI, finanțat de către Comisia Europeană în vederea sprijinirii și monitorizării implementării directivei, presupunea în cadrul PSI Scoreboard existența a minim 2 cazuri judecate ca dovadă a seriozității aplicării acestei politici. Această așteptare se referea însă la acțiuni juridice menite a obliga statul să permită reutilizarea datelor sau, eventual, să anuleze anumite înțelegeri exclusive.

După 15 ani în care nu a existat niciun astfel de proces sau, cel puțin, nu a devenit cunoscut publicului, în mod surprinzător, sub numărul 3507/2/2015, se derulează pe fond o acțiune menită să împiedice furnizarea informației către public: Ministerul Justiției și Consiliul Concurenței sunt pârâte de una dintre marile companii specializate în furnizarea de aplicații legislative în legătură cu publicarea gratuită și cu drept de reutilizare a legislației în portalul http://legislatie.just.ro/, considerată o acțiune excesivă ce afectează piața aplicațiilor comerciale specializate.

Întrucât plângerea prealabilă către Consiliul Concurenței a fost respinsă, considerându-se ca faptele ”nu intră sub incidența prevederilor legale în domeniul concurenței, fiind o măsură care vizează interesul public și promovează interesele consumatorilor”, se solicită instanței anularea acestei decizii și demararea unei investigații. În motivarea sa, reclamantul definește afișarea versiunii consolidate a legislației ca fiind o facilitate excesivă, iar prestigiul Ministerului Justiției ca un avantaj incorect în concurența diverselor surse de informare legislativă.

Astfel, asistăm la primul caz în care justețea și oportunitatea deschiderii datelor guvernamentale sunt puse sub semnul întrebării de către mediul privat. În calitate de coordonatori pentru implementarea angajamentelor Guvernului României față de principiile Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, printre care se regăsește și proiectul reclamat, ne declarăm sprijinul și solidaritatea față de principiile guvernării deschise, față de deschiderea datelor și reutilizarea liberă a acestora.

Update  05 octombrie 2015:

DREPT LA REPLICĂ:

„Indaco Systems nu contestă oportunitatea publicării legislaţiei online

În urma publicării articolului „Oportunitatea publicării legislației online, contestată în justiție” din data de 23 septembrie 2015, Indaco Systems îşi rezervă dreptul de a clarifica o serie de aspecte prezentate distorsionat atât în titlul materialului, cât şi în conţinutul acesteia.

Indaco Systems nu contestă dreptul de acces gratuit la legislaţia României, contrar referirilor din mass-media din ultima perioadă.

Astfel, dorim să clarificăm faptul că acţiunea în instanţă făcută de Indaco Systems vizează strict refuzul Consiliului Concurenţei de a realiza o investigaţie, respectiv decizia de respingere emisă de CNSC, compania necontestând „oportunitatea publicării legislaţiei online” sau „publicarea gratuită şi cu drept de reutilizare a legislaţiei în portalul http://legislatie.just.ro/”, aşa cum se afimă în articolul indicat.

Acţiunea în instanţă realizată de Indaco Systems nu vizează dreptul de acces gratuit la legislaţie, ci critică decizia Consiliului Concurenţei de a nu demara o investigaţie în cadrul căreia, pe baza unor probe concrete, să determine în ce măsură Ministerul Justiției a săvârșit practici anticoncurențiale.”