Modificarea legislației de achiziții publice și posibilitatea de consultare înaintea lansării unei licitații

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Autoritatea Națională de Reglementare a Achizițiilor Publice a publicat pe site-ul instituției (www.anrmap.ro/legislatie) Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006.

Proiectul a fost elaborat în vederea aplicării noilor Directive europene și, în prezent, se află în faza de consultare publică.

Una dintre noile prevederi se referă la organizarea de consultări de către autoritatea contractantă, în vederea pregătirii achiziției publice:

„2. După articolul 4, se introduce un nou articol, art. 41, cu următorul cuprins:

Înaintea inițierii procedurii de atribuire, autoritatea contractantă poate desfășura, făcând cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, consultări ale pieței în vederea pregătirii achiziției și pentru a informa operatorii economici cu privire la necesitățile pe care intenționeaza să și le acopere și cerințele sale referitoare la acestea.

(2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă poate chema la consultări autorități/experți independenți/operatori economici.

(3) Consultările prevăzute la alin. (2) se vor limita la prevederile caietului sarcini și numai sub rezerva ca acestea să nu aibă ca efect denaturarea concurenței și/sau încălcarea principiilor tratamentului egal și nediscriminării.”

Referitor la acest proiect de modificare a legislației de achiziții publice, Bogdan Paul Dobrin, președintele ANRMAP, a făcut câteva observații pentru EurActiv. Pentru mai multe informații, puteți citi interviul pe euractiv.ro.