Întâlnirea Comitetului Director al OGP, 3-4 mai, Cape Town, Africa de Sud

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

În perioada 3-4 mai 2016, a avut loc în Cape Town, Africa de Sud, întâlnirea Comitetului Director (Steering Committee) al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă. Această întâlnire a precedat summitul OGP Africa Regional Meeting 2016 (5-6 mai 2016).

Guvernul României este membru al Comitetului Director începând din octombrie 2015, având un mandat de 3 ani. La întâlnire a participat domnul Radu Puchiu, Secretar de Stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Punct de contact OGP și coordonator al procesului OGP în România.

Intâlnirea subcomitetelor OGP

Pe agenda primei zile s-au aflat discuții și informări ale celor trei sub-comitete: Governance and Leadership (GL), Peer Learning and Support (PLS) și Criteria and Standards (CS).

În cadrul PLS, din care face parte și România, au fost prezentate inițiativele de colaborare bilaterale, regionale și parte a grupurilor de lucru ce au avut loc anul acesta. Printre acestea s-au numărat și cele două întâlniri regionale organizate de România (7-11 martie și 21-22 aprilie) cu participanți din Moldova, Slovacia, Bulgaria, Macedonia și Grecia.

Principalele teme ale activităților de peer exchange sunt:

  1. atragerea de noi țări membre în OGP;
  2. implicarea țărilor membre în alte procese internaționale;
  3. promovarea unor teme noi (anti-corupție, schimbări climatice);
  4. schimbul și promovarea de bune practici în implementarea OGP.

Printre propunerile rezultate în urma discuțiilor s-au numărat: centralizarea exemplelor de bune practici, adaptarea planurilor naționale în funcție de evenimentele relevante de la nivelul fiecărei țări și extinderea activităților de peer learning and support și la nivel politic.

Sesiunea tehnică a Comitetului Director OGP

În cadrul sesiunii tehnice comune din data de 3 mai a fost prezentat stadiul programului pilot Subnational, cu exemple din orașele sau regiunile care și-au asumat implementarea unor planuri și acțiuni bazate pe principiile OGP. Printre obiectivele acestui program se află: promovarea angajării în susținerea principiilor OGP la diferite nivele ale guvernării și responsabilizarea actorilor de la nivel local, unde cetățenii accesează direct servicii și informații; identificarea celor mai bune modalități și structuri prin care OGP poate susține autoritățile locale pentru ca acestea să fie mai deschise, responsabile și să răspundă nevoilor cetățenilor și identificarea și promovarea de noi tehnici și practici de guvernare deschisă apărute la nivel subnațional.

Dezbaterile au continuat cu prezentarea rezultatelor obținute de Independent Reporting Mechanism și propuneri de îmbunătățire a mecanismului de raportare și creșterea impactului  rapoartelor de progres. Un alt subiect abordat au fost metodele de eficientizare a comunicării concluziilor și cercetărilor IRM, atât la nivel național, cât și internațional. Obiectivele pe care IRM și IEP (International Experts Panel) și le-au propus sunt creșterea numărului de stakeholderi implicați, generarea și asumarea de către țările membre a unor angajamente ambițioase (starred commitments), formularea unor recomandări cât mai clare (SMART recommendations) și identificarea celor mai bune metode de monitorizare la nivel național a stadiului de implementare a angajamentelor.

Sesiunea plenară a Comitetului Director

În data de 4 mai, în cadrul întâlnirii la nivel ministerial, Unitatea de Suport a OGP a prezentat ”state of the partnership” și s-a discutat viziunea strategică a Parteneriatului pentru următorii 5 ani. Temele principale sunt: menținerea leadership-ului și asumarea angajamentelor OGP la un înalt nivel politic; susținerea reformatorilor din cadrul guvernelor cu expertiză tehnică și inspirație, promovarea implicării actorilor din societatea civilă în OGP, responsabilizarea țărilor membre în realizarea angajamentelor asumate.

Un alt subiect important a fost alinierea planurilor de acțiune OGP cu obiectivele de dezvoltare ale Agendei 2030, așa cum au fost asumate în declarația comună semnată de guvernele a peste 50 de țări.

Georgia aleasă Co-chair – OGP

În cadrul acestei întâlniri au avut loc și alegerile pentru ocuparea rolului de co-chair al Comitetului Director. La aceste alegeri și-au depus candidatura guvernele Croației, Georgiei și României, în urma votului fiind aleasă Georgia (cu un mandat de 2 ani).

Alte subiecte abordate au fost: parlament / legislativ deschis, noi inițiative în domeniul anti-corupției, propuneri pentru agenda viitorului Summit Global ce va avea loc la Paris în decembrie 2016, angajamente legate de domeniul schimbărilor climatice și stabilirea statutului pentru țări membre care nu au respectat principiile și procesele OGP.

Decizii importante și poziția României

În ceea ce privește stabilirea statutului pentru statele membre care nu au respectat principiile și procesele OGP, țările al căror statut s-a aflat în dezbatere (”under review”) au fost Turcia și Azerbaidjan.

Turcia

Participarea Turciei în OGP a fost supusă analizei de sub-comitetul Criteria and Standards începând cu anul 2015, după ce s-a stabilit că această țară a acționat contrar procesului OGP timp de 2 cicluri consecutive de planuri naționale. În urma raportului IRM din anul 2014 s-a concluzionat că nu au fost realizate progrese în implementarea angajamentelor asumate prin primul Plan Național de Acțiune. De asemenea, guvernul Turciei nu a realizat un al doilea plan național nici în 2014, nici în 2015.

Decizia Comitetului Director, bazată pe analiza situației și reacțiile de răspuns ale țării, a fost de a nu schimba statutul Turciei, aceasta fiind în continuare țară membră activă.

Azerbaidjan

Conform Policy on Upholding the Values and Principles of the OGP, în cazul în care există motive de îngrijorare privind spațiul civic din țările membre, Comitetul Director trebuie să urmărească două obiective: a) să asiste țara respectivă pentru a depăși dificultățile și a restabili colaborarea între guvern și societatea civilă, și b) să apere respectarea principiilor Open Government Declaration și să reducă posibilele riscuri reputaționale.

În temeiul acestei politici, Comitetul Director a primit în martie 2015 o scrisoare din partea a trei organizații din societatea civilă (Publish What You Pay, Civicus și Article 19) privind amenințări la adresa societății civile din această țară. În baza acestei scrisori, a fost demarată procedura de analiză a statutului de membru. După un proces complex de analiză, s-a concluzionat că problemele reclamate de societatea civilă sunt reale.

Decizia Comitetului Director a fost de a schimba statutul Azerbaidjanului în țară inactivă.

Poziția României a fost pentru găsirea unui mecanism permanent care să fie aplicat acestor situații, insistând că mecanismul aplicat Turciei este de dorit pe viitor ca model.

În ce privește situația Azerbaidjanului, România a avut o poziție rezervată, conform mandatului, susținând necesitatea unui angajament critic în scopul asigurării premiselor pentru menținerea Azerbaidjanului într-o logică pozitivă, cu evitarea unuei expuneri publice excesive în paralel cu exercitarea presiunilor în plan diplomatic.

Legături utile:

Steering Committee – Meetings and Minutes

Subnational Government Pilot Program 

MEDIA BRIEFING: Azerbaijan made inactive in Open Government Partnership

Policy on Upholding the Values and Principles of OGP, as Articulated in the Open Government Declaration