Implementare participativă a Planului Național de Acțiune OGP 2016-2018

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

În data de 10 august 2016, a fost aprobat în ședința de Guvern Memorandumul privind aprobarea Planului Național de Acțiune de implementare a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă în perioada 2016 – 2018, inițiat de Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic.

Fiind rezultatul colaborării cu organizații neguvernamentale, ne dorim ca și implementarea acestui plan să fie făcută într-o manieră cât mai participativă, prin implicarea societății civile. În prezent, noul plan de acțiune prevede 18 angajamente asumate de instituții centrale ale Guvernului României, grupate în șapte secțiuni, având un număr de 29 de organizații neguvernamentale partenere:

 • Creșterea accesului la informații de interes public;
 • Participarea cetățenilor;
 • Măsuri anticorupție;
 • Cultură;
 • Educație;
 • Achiziții publice;
 • Date deschise.

Dorindu-ne să menținem un proces deschis pe toată durata implementării PNA 2016-2018, lansăm astăzi un apel pentru toate organizațiile din societatea civilă/cetățeni/mediu academic/mediu privat interesate atât de implementarea unor acțiuni din plan, cât și de monitorizarea unui anumit angajament/unor anumite angajamente, pe care le rugăm să-și manifeste interesul prin simpla selectare a acestora, completând acest formular, oricând, pe toată durata implementării Planului OGP.

Pentru o cât mai bună coordonare a implementării și urmare a solicitărilor societății civile, a fost propusă constituirea unui Comitet Național de Coordonare OGP format din reprezentanți ai societății civile și ai principalelor ministere implicate în procesul OGP. Din partea guvernamentală, au fost stabiliți reprezentanți, la nivel de secretar de stat, ai următoarelor ministere:

 • Cancelaria Prim-Ministrului;
 • Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic;
 • Ministerul Justiției;
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
 • Ministerul Finanțelor Publice;
 • Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională;
 • Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost demarate totodată, discuții privind desemnarea reprezentanților societății civile în Comitetul Național de Coordonare OGP, o primă întâlnire având loc în data de 7 iulie. Întrucât nu a existat un consens și nu a fost primită o propunere de procedură pentru desemnarea acestora, propunem ca aceste discuții privind completarea Comitetului Național de Coordonare OGP cu cei 7 reprezentanți neguvernamentali să fie reluate la o dată ulterioară, într-un mod deschis și transparent, prin publicarea tuturor informațiilor pe paginile ogp.gov.ro și dialogcivic.gov.ro. Ne propunem ca acest proces să se încheie cel târziu la finalul primului an de implementare a Planului de Acțiune 2016-2018.

În tot acest timp, toate persoanele fizice/juridice înscrise ca manifestând un interes pentru implementarea angajamentelor vor fi informate în mod constant despre acțiunile de implementare și vor fi implicate în acțiunile de evaluare a respectivelor angajamente, coordonarea fiind realizată de Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic.

Obiectivul acestui demers este tocmai cel de a menține acest parteneriat viu, printr-o constantă implicare a societății civile în guvernarea deschisă din România şi vă mulţumim că sunteți alături pentru o administraţie publică deschisă şi participativă.

Pentru orice alte detalii, vă rugăm să ne scrieți la adresa ogp@gov.ro.