De la Directiva PSI la Directiva Open Data

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Directiva privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (PSI Directive) s-a aflat, începând din anul 2017, într-un proces de revizuire care urmează să se finalizeze prin aprobarea propunerii de modificare de către Consiliu, în perioada imediat următoare.

Noua directivă este o reformare (Directive recast): va reuni Directiva 2003/98/CE originală și toate modificările aduse acesteia, într-un singur act juridic.

Propunerea introduce următoarele modificări esențiale:

  • Lista seturilor de date cu valoare ridicată (gratuite, publicate în formate care pot fi citite automat prin intermediul API) care urmează să fie stabilite printr-un act de punere în aplicare (implementing act), pe domenii tematice ce vor fi indicate într-o anexă (care poate fi extinsă prin intermediul unui act delegat);
  • Noi norme privind taxarea: reutilizarea gratuită devine un principiu, cu excepții clar definite (și o transparență mai mare, de exemplu: statele member trebuie să facă publică lista tuturor organismelor publice care percep costuri mai mari decât costurile marginale ale diseminării);
  • Extinderea domeniului de aplicare:
  1. A) Reutilizarea datelor deținute de întreprinderile publice din sectorul utilităților și al transporturilor va respecta acum principiile de transparență, nediscriminare și neexclusivitate prevăzute în directivă (cu excepția cazului în care sunt exceptate de la normele privind achizițiile publice în temeiul articolul 34 din Directiva privind achizițiile publice);
  2. B) Utilizarea datelor de cercetare finanțate din fonduri publice va fi, de asemenea, reglementată de normele directivei (în cazul în care datele sunt deja accesibile prin intermediul registrelor de date). Statele membre au obligația de a adopta politici privind accesul liber pentru a sprijini disponibilitatea datelor de cercetare;
  • Prevenirea blocajelor în materie de date: Directiva impune noi cerințe privind transparența și revizuirea acordurilor public-privat care ar putea conduce la o situație în care gama de potențiali reutilizatori ar fi sever restricționată;
  • Date dinamice și API-uri: Obligația organismelor din sectorul public și a întreprinderilor publice de a pune la dispoziție date dinamice în vederea reutilizării imediat după colectare, prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor (API) corespunzătoare și, după caz, în vederea descărcării bulk;
  • Licențierea datelor: pentru a promova deschiderea, reutilizarea documentelor trebuie să nu fie supusă niciunei condiții, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de interesul public;
  • Modalități practice de facilitare a reutilizării: Statele membre încurajează disponibilitatea documentelor în conformitate cu principiul „open by design and by default”, facilitează agregarea metadatelor la nivelul Uniunii, promovează conservarea datelor și simplifică accesul la documente;
  • Noul titlu: Directiva va fi intitulată „Directiva privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public” pentru a reflecta trecerea la principiul reutilizării complet libere/deschise.

Următoarele etape

> Aprobarea de către Consiliu

> Publicarea în Jurnalul Oficial al UE

> 2 de ani pentru transpunerea în statele membre

> Lucrări în vederea definirii Listei de seturi de date cu valoare ridicată (2019-21)