Premii OGP 2014

Premiile OGP România sunt acordate ca un mod de recunoaștere și încurajare a eforturilor depuse în parteneriat de administrație, societate civilă și mediul de afaceri pentru respectarea principiilor Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

Temele selectate pentru anul 2014 sunt: Promovarea datelor deschise, Transparența în administrație și o secțiune specială dedicată Partenerilor în demersurile OGP în România. Juriul va fi alcătuit din reprezentanți ai administrației centrale și ai societății civile – membri ai Coaliției pentru date deschise, iar procesul a urmărit nominalizarea inițiativelor care sprijină dialogul guvernului cu cetățenii și societatea civilă, ajutând astfel la îmbunătățirea politicilor și serviciilor publice.

Premiile OGP România 2014 au fost acordate în cadrul unei ediții speciale a Clubului OGP, 11 decembrie 2014, ora 14:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, București.

Categorii:


Promovarea datelor deschise

1. Instituția publică cu cele mai multe seturi de date deschise cu valoare ridicată publicate:

Ministerul Afacerilor Interne – câștigător

2. Cea mai bună aplicație:

Oradea City Report (1,997 Sustinatori) – câștigător

Political Colours (252 Sustinatori)

Turism augmentat în România (121 Sustinatori)

Istoria numelor de străzi din Timișoara (88 Sustinatori)

Vizualizare trafic CFR  (116 Sustinatori)

City Alerts (1,290 Sustinatori)

Legal (401 Sustinatori)

3. Promovarea de către societatea civilă a datelor deschise:

Funky Citizens – câștigător


Transparența în administrație

4. Transparența în administrație:

Institutul Național al Patrimoniului – câștigător

Institutul Național de Sănătate Publică

Autoritatea Electorală Permanentă

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Primăria Jimbolia

Primăria Toplița

Primăria Gherla

Primăria Municipiului Oradea

Agenția Națională de Integritate

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Ministerul Transporturilor

Primaria Timișoara

Inspecția Muncii

5. Promovarea de către societatea civilă a transparenței în administrație:

Asociația Smart City – câștigător

Asociația Ghidelor și Ghizilor din România

geo-spatial.org

Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara (OSUT)

Institute for Digital Government

eLiberare

6. Transparență și date deschise în orașele românești:

Primăria Municipiului Timișoara – câștigător


Parteneri în demersurile OGP în România

7. Cea mai activă organizație neguvernamentală:

Fundația pentru o Societate Deschisă – câștigător

8. Cea mai activă instituție publică:

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice – câștigător