Consultare publică PNA 2016-2018 – Etapa I

heade_OGW2

 

Perioadă de desfășurare Scop
               15 februarie – 15 aprilie 2016 Consultare publică online ce vizează centralizarea de propuneri privind angajamentele ce vor fi incluse în noul Plan Național de Acțiune 2016-2018.
Status
               DESCHISĂ
Descriere

În această primă etapă a consultărilor, urmărim să punem bazele noului plan, sugestiile de angajamente primite online urmând a fi completate cu propunerile venite din partea instituțiilor publice, cele rezultate din consultările organizate de societatea civilă și din întâlnirile cu stakeholderii.

Oricine poate trimite propuneri relevante pentru principiile Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă: o guvernare mai deschisă, mai responsabilă și mai eficientă prin creșterea transparenţei şi combaterea corupţiei, încurajarea participării civice la viaţa publică și folosirea noilor tehnologii în administrație.

Noile angajamente pot reprezenta continuări ale angajamentelor din Planul de Acțiune 2014-2016 sau propuneri de acțiuni noi.

În elaborarea acestui plan se va ține cont de concluziile și recomandările din Raportul de progres IRM, precum și de angajamentul asumat de statele membre ale OGP de a promova prin noile planuri principiile Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Ne dorim ca acest plan să reflecte cât mai bine prioritățile și nevoile tuturor actorilor din domeniul guvernării deschise și să reprezinte un produs al colaborării dintre guvern și societatea civilă.

Dacă aveți nevoie de alte clarificări, documente adiționale sau în formate diferite de cele existente pe site, sau aveți alte sugestii legate de această etapă a consultărilor vă rugăm să ne contactați pe adresa ogp@gov.ro.

Documente utile

Planul Național de Acțiune 2014-2016 (DOC) (PDF)
Raportul de autoevaluare 2014-2015 (DOC) (PDF)
Raportul de progres IRM 2014-2015 (URL)
Calendar OGP România 2015-2018 (PDF)
OGP Values Guidance Note (PDF)
OGP Calendar Guidance Note (PDF)
OGP Joint Declaration on SDGs (PDF)
Open Government Guide Special Edition: Implementing the 2030 Sustainable Development Agenda (PDF)

Propunerile societății civile (DOCX)

Modalități de transmitere a propunerilor

Formular propuneri: http://goo.gl/forms/elsqlfMD5S
Adresa de email: ogp@gov.ro

Propuneri primite

Se vor publica după centralizare.