PNA 2016-2018

Conform calendarului OGP, România a încheiat în anul 2016 implementarea celui de-al doilea Plan Național de Acțiune, și a început implementarea PNA 2016-2018, elaborat în colaborare cu societatea civilă.

Calendar OGP Ro 2017

28 februarie – 14 martie: Consultare publică privind Raportul IRM pentru PNA 2014-2016

4-5 martie: Hackathon Ziua Datelor Deschise

27-31 martie: Săptămâna Educației Deschise

1-10 septembrie: Elaborarea draft-ului Raportului de autoevaluare PNA 2016-2017 alături de partenerii implicați implementarea angajamentelor

11-24 septembrie: Perioadă de consultare și dezbatere publică privind draft-ul Raportului de autoevaluare PNA 2016-2017

30 septembrie: Publicarea variantei finale a Raportului de autoevaluare PNA 2016-2017

Calendar OGP Ro 2016

15 februarie –
15 aprilie
Perioadă de consultare publică:
–          Consultare publică online;
–          Formulare propuneri ministere;
–          Întâlniri cu stakeholderii pentru discuții privind noul PNA.
Publicare Raport IRM.
15 ianuarie –
28 aprilie
Elaborarea primei versiuni a PNA 2016-2018, în colaborare cu societatea civilă, pe baza Raportului IRM și a rezultatelor consultării.
28 aprilie Publicarea online a primei versiuni a PNA și dezbatere publică (Club OGP).
5 mai Transmiterea primei versiuni a planului către OGP Support Unit.
1 iunie Publicarea versiunii de PNA cu includerea recomandărilor OGP Support Unit.
1 – 21 iunie Consultare publică (online și întâlniri) asupra noii versiuni a Planului.
21 – 30 iunie Elaborarea versiunii finale a PNA 2016-2018, cu includerea rezultatelor consultării publice.
30 iunie Aprobarea de către Guvern a versiunii finale a Planului.
Publicarea PNA 2016-2018.
Transmiterea PNA către OGP Support Unit.22