PNA 2014-2016

Planul Naţional de Acţiune 2014-2016  (DOC) (PDF) / Anexa 1 (DOC) / Anexa 2 (XLS)

National Action Plan 2014-2016 (DOC) (PDF)

În luna august 2014, a început implementarea celui de-al doilea Plan național de acțiune, pentru perioada iulie 2014 – iunie 2016. Angajamentele sunt structurate în patru mari componente:

I. creșterea transparenței și a eficienței administrației;

 • publicarea centralizată a informațiilor de interes public pe site-ul transparenta.gov.ro;
 • publicarea inventarului de seturi de date produse de instituțiile publice;
 • asigurarea accesului online gratuit la legislaţia naţională;
 • publicarea în format deschis a datelor colectate la nivelul sistemului public de sănătate;
 • deschiderea procesului de achiziții publice (Open Contracting);
 • publicarea studiilor și a rezultatelor de cercetare finanțate din fonduri publice (Acces deschis ).

II. creșterea calității și a numărului de date deschise publicate de instituțiile publice;

 • inventarierea seturilor de date;
 • prioritizarea acestora;
 • publicarea seturilor de date pe un singur site;
 • actualizarea constantă a acestora;
 • încurajarea utilizării inovative a datelor
Date solicitate de societatea civilă – sept 2013 (DOC)
GHID DE PUBLICARE A DATELOR DESCHISE:   PDFDOCXODT

III. pregătirea resurselor umane în domeniul datelor deschise;

 • sesiuni de training privind managementul datelor deschise în instituțiile publice centrale și locale

IV. diseminarea informației referitoare la principiile OGP și promovarea conceptului de date deschise într-un mod cât mai accesibil și util.

 • sesiuni de informare în cadrul instituțiilor, la nivel central și local;
 • workshop-uri cu grupuri de lucru mixte;
 • întâlniri lunare în cadrul Clubului OGP;
 • activități de publicitate: broșuri, tutoriale video, interviuri, social media, discuții online s.a.;
 • actualizarea permanentă a site-ului național ogp.gov.ro.