PNA 2012-2014

În luna septembrie 2011, Guvernul României a aderat la iniţiativa multilaterală Open Government Partnership (Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă), lansată de SUA şi Brazilia, iar în aprilie 2012, a aprobat prin Memorandum participarea României la OGP şi primul Plan naţional de acţiune pentru implementarea angajamentelor asumate, pentru perioada iulie 2012 – iunie 2014.

Planul Naţional de Acţiune 2012-2014 (PDF)

National Action Plan 2012-2014 (PDF)

Raport anual de autoevaluare (PDF) / Anexa Raport indicatori (XLS)

Raportare implementare Plan Naţional de Acţiune pe ministere – mai 2013 (DOC)

Romania OGP IRM En (PDF)