Calendar 2016

 

Date Acțiuni
28 ianuarie Întâlnire în cadrul Clubului OGP pentru dezbaterea calendarului propus de echipa guvernamentală.
Publicarea online a Calendarului de consultări și elaborare pentru noul Plan național de acțiune 2016-2018 (PNA) (conform rezultatelor dezbaterii publice).
15 februarie -15 aprilie Perioadă de consultare publică:
–          Consultare publică online;
–          Formulare propuneri ministere;
–          Întâlniri cu stakeholderii pentru discuții privind noul PNA.
Publicare Raport IRM.
15 ianuarie -28 aprilie Elaborarea primei versiuni a PNA 2016-2018, în colaborare cu societatea civilă, pe baza Raportului IRM și a rezultatelor consultării.
28 aprilie Publicarea online a primei versiuni a PNA și dezbatere publică (Club OGP).
5 mai Transmiterea primei versiuni a planului către OGP Support Unit.
1 iunie Publicarea versiunii de PNA cu includerea recomandărilor OGP Support Unit.
1 – 21 iunie Consultare publică (online și întâlniri) asupra noii versiuni a Planului.
21 – 30 iunie Elaborarea versiunii finale a PNA 2016-2018, cu includerea rezultatelor consultării publice.
30 iunie Aprobarea de către Guvern a versiunii finale a Planului.
Publicarea PNA 2016-2018.
Transmiterea PNA către OGP Support Unit.
1 iulie Demararea implementării PNA 2016-2018.
1 iulie –30 septembrie Elaborarea și publicarea Raportului de auto-evaluare (End-term Self-Assessment).
1 – 23 septembrie Consultare publică privind Raportul de auto-evaluare (online și întâlniri).