OGP Local

În anul 2016, Open  Government Partnership a lansat programul OGP Subnational, cu un pilot de 15 guverne locale, redenumit OGP Local și extins în anul 2018 cu încă 5 participanți (printre care și municipiul Iași).

Programul OGP Local se aliniază viziunii Parteneriatului privind îmbunătățirea proceselor de guvernare și a serviciilor publice centrate pe cetățean. Administrațiile locale participante au urmat un proces similar cu cel destinat statelor.

În anul 2019, ca urmare a rezultatelor obținute și a lecțiilor învățate din această primă fază a programului, Comitetul Director al OGP a decis extinderea acestuia și adoptarea unei Strategii dedicate care să permită o dezvoltare sustenabilă și de impact (implicând și unele schimbări în procesul de implementare).

Pentru următoarea perioadă, programul OGP Local se va baza pe trei piloni:

  • Integrarea strategică a inițiativelor locale în cadrul național OGP, în special pentru facilitarea schimbului de resurse și exemple de bune practici;
  • Creșterea numărului de participanți în cadrul programului OGP Local internațional;
  • Crearea unei platforme care să reunească resursele disponibile la nivel internațional și care să ofere oportunități de învățare și să faciliteze schimbul de informații și crearea de rețele de experți și parteneri.

OGP Local România

În România, în cel de-al treilea Plan național de acțiune, 2016-2018, a fost inclus și un angajament specific cu această temă, ce a urmărit creșterea gradului de implicare a autorităților locale în procesul OGP, precum și al cetățenilor în procesul decizional.

În cadrul acestui angajament a fost elaborat setul de Recomandări privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local, document realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului și partenerii din societatea civilă – Centrul pentru Inovare Publică și Asociația SmartCity Timișoara.

Acest angajament a fost continuat în Planul 2018-2020, fiind implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului și societatea civilă.

Iași - Planul Local de Acțiune 2019-2021

În cadrul sesiunii de selecție organizată în anul 2018 de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă pentru programul OGP Local, a fost selectată și Primăria municipiului Iași. În urma procesului de consultare cu societatea civilă, Primăria Iași a aprobat și publicat Planul Local de Acțiune OGP 2019-2021, a cărui implementare începe de la data de 31 august 2019. 

Mai multe detalii: https://www.opengovpartnership.org/documents/iasi-romania-action-plan-2019-2021/

Resurse utile