Guvernare deschisă la nivel local

 

Guvernare deschisă la nivel local

Descrierea angajamentului

Instituția responsabilă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice
Parteneri mediul guvernamental Secretariatul General al Guvernului
administrația publică locală Consilii Județene
societate civilă Centrul pentru Inovare Publică
Descrierea problemei La nivelul autorităților administrației publice locale, gradul de informare și implicare cu privire la guvernarea deschisă este redus. Există inițiative și exemple de bună practică, dar în lipsa unor comunicări și informări adecvate ale acestora, nu sunt replicate la nivelul administrației publice locale.
Descrierea angajamentului
ce presupune angajamentul Pornind de la setul de principii OGP, au fost formulate recomandări privind guvernarea deschisă la nivel local și se va deschide o sesiune de înscrieri în cadrul unui progam pilot cu 8 unități administrativ-teritoriale pe modelul OGP Subnational Program.
care sunt rezultatele urmărite Creșterea numărului de autorități ale administrației publice locale care să-și asume măsuri specifice pentru implementarea valorilor OGP;

Creșterea numărului de actori sociali care să participe la procesul decizional.

care este obiectivul major Creșterea gradului de implicare a UAT-urilor în procesul OGP, precum și al cetățenilor în procesul decizional al autorităților administrației publice locale

Documente

Progresul angajamentului

59%

Grafic de realizare a angajamentului

 • Incepere
  Nov 15 2018
 • Finalizare
  Dec 31 2019

11/15/2018 12/31/2019

82%

Procentul de realizare angajament

 • 20%
 • 60%

59%

 • 40%
 • 80%

Derularea unor sesiuni de informare la nivel regional pentru promovarea Recomandărilor privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local Realizat 100%

100%
Descriere
Responsabil (instituție/partener) Data de început Data de finalizare
MDRAP/SGG/ONG-uri 2018 2018

Stadiu 31 iulie 2019

În vederea promovării principiilor guvernării deschise, a informării cu privire la măsurile cuprinse în PNA și a creșterii numărului de autorități ale administrației publice locale care să-și asume și să aplice măsuri specifice pentru implementarea valorilor OGP, MDRAP, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (DIBGPP) a organizat 8 sesiuni de informare OGP, cu durata de 1 zi fiecare, la nivelul regiunilor de dezvoltare, astfel: 4 iunie – București; 6 iunie – Constanța; 11 iunie - Sibiu, 12 iunie - Cluj-Napoca; 18 iunie – Iași; 25 iunie – Pitești, 26 iunie - Craiova; 3 iulie - Timișoara. Link:http://ogp.gov.ro/mdrap/sesiuni-de-informare-cu-privire-la-parteneriatul-pentru-guvernare-deschisa-la-nivelul-administratiei-publice-locale/ Sesiunile s-au adresat reprezentanților administrației publice locale și au fost susținute atât de reprezentanți ai MDRAP - DIBGPP, cât și de persoane din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă și Direcția pentru Tehnologia Informației. De asemenea, la sesiunile de informare au fost invitați și reprezentanți ai mediului academic și ai organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniu: Smart City Timișoara, CIVICA ș.a. În cadrul celor 8 evenimente au fost dezbătute următoarele teme:
 • Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă – prezentare, priorități și oportunități pentru comunitățile și administrațiile locale;
 • Recomandări privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local;
 • Datele deschise;
 • Standarde privind afișarea din oficiu a informațiilor de interes public și consultările publice;
 • Prezentarea exemplelor de bune practici din domeniul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, atât de către reprezentanții administrației publice locale, cât și de către reprezentanții organizațiilor neguvernamentale.
La finalul fiecărei sesiuni de informare, participanții au fost rugați să completeze un chestionar pe tema Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă la nivel local. Chestionarul tematic a fost completat de 179 dintre cei 224 participanți, ceea ce reprezintă un procent de 79,91% din totalul participanților. La nivelul DIBGPP a fost elaborat un raport de analiză a chestionarelor, care include o serie de concluzii și recomandări, dintre care amintim:
 • Promovarea pe toate căile posibile și, inclusiv prin colaborarea cu toți stakeholderii din cadrul comunității (precum ONG-uri, mediul academic sau cu profesorii din mediul rural s.a) a exemplelor de bună practică;
 • Elaborarea unei platforme dedicate administrației publice locale și furnizarea de suficiente informații pentru standardizarea afișării informațiilor pe site-urile instituțiilor publice;
 • Simplificarea accesului cetățenilor la serviciile administrației publice locale, cu ajutorul tehnologiei.

Implementarea de către UAT-urile selectate a planurilor de acțiune locală aferente proiectelor propuse de acestea, cu sprijinul unității centrale OGP și al ONG-urilor deja implicate în OGP România: i. Consultări locale; ii. Identificarea unor probleme și priorități locale prin participarea tuturor stakeholderilor; iii. Stabilirea unor echipe locale pentru formularea de proiecte/soluții în colaborare și realizarea acestora. Realizat 25%

25%
Descriere
Responsabil (instituție/partener) Data de început Data de finalizare
MDRAP Ianuarie 2019 2018

Stadiu 31 iulie 2019

La cele 8 sesiuni de informare OGP desfășurate la nivel regional au participat și reprezentanți ai UAT-urilor selectate și, astfel, li s-a adus la cunoștință necesitatea elaborării și implementării planurilor de acțiune locală.

Observații / blocaje 31 iulie 2019

Solicităm prelungirea termenului de realizare până la sfârșitul anului 2020.

Acordarea Premiului pentru Bune Practici OGP la nivel local Realizat 50%

50%
Descriere
Responsabil (instituție/partener) Data de început Data de finalizare
MDRAP Octombrie 2019 Octombrie 2019

Stadiu 31 iulie 2019

Pe data de 1 iulie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat Competiția „Rețeaua campionilor în domeniul integrității” la nivelul administrației publice locale. În cadrul compeției vor fi prezentate și premiate cele mai bune practici anticorupție adoptate/ implementate la nivelul autorităților administrației publice locale, în vederea constituirii unei „rețele a campionilor în domeniul integrității”.

„Guvernare deschisă” este una din temele cu care autorităţile administrației publice locale se pot înscrie în cadrul acestei prime ediții a Competiţiei și, astfel, pot trimite cazuri de bună practică/ proiecte, conform anunțului publicat pe site-ul MDRAP: https://www.mdrap.ro/-5197/-8494/stiri-si-evenimente-integritate-si-politici-publice.

Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului de organizare și desfășurare a Competiției „Rețeaua campionilor în domeniul integrității” și ale legislației aplicabile. Regulamentul este disponibil pe site-ul MDRAP (în secțiunea Integritate/Buna Guvernare/Stiri si evenimente: https://www.mdrap.ro/-5197/-8494). Comisia de evaluare a candidaturilor este formată din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Justiției, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar secretarul comisiei va fi asigurat din partea MDRAP (DIBGPP).

Conferința de premiere a cazurilor de bună practică/proiectelor depuse în cadrul primei etape a competiției se va desfășura la București, în perioada 17-18 septembrie 2019.