OGP România

Guvernarea deschisă reprezintă o caracteristică esențială a unui stat democratic și un factor important în modernizarea activității publice. Aderarea României încă din anul 2011 la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă a exprimat dorința de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient.

Aceste obiective s-au reflectat în angajamentele asumate de Guvernul României prin cele patru Planuri naționale de acțiune implementate până în prezent, începând cu anul 2012 și s-au concretizat prin măsuri privind deschiderea datelor publice, încurajarea dialogului între reprezentanții administrației publice și societatea civilă.

În prezent, se implementează al patrulea Plan de acțiune (2018 – 2020), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.

Începând din august 2015, cu ocazia procesului de rotație a guvernelor care fac parte din OGP Steering Committee, România a devenit membru al Comitetului pentru următorii 3 ani, fiind re-aleasă în anul 2018 pentru un al doilea mandat.

De asemenea, România se numără printre țările care au semnat Joint Declaration on Open Government for the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Conform Hotărârii de Guvern nr.21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul General al Guvernului asigură coordonarea și monitorizarea Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

Comitetul Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România a fost instituit prin Memorandumul privind Aprobarea Planului național de acțiune 2016 – 2018 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă.

Acesta este format, după modelul internațional OGP Steering Committee, dintr-un număr egal de reprezentanți ai autorităților publice și ai societății civile. Reprezentanții instituțiilor publice sunt în număr de șapte, reprezentarea fiind asigurată la nivel de secretar de stat și membri supleanți din rândul personalului tehnic.


Calendar de implementare