Despre OGP

În anul 2011, lideri guvernamentali și reprezentanți ai societății civile au pus împreună bazele unui parteneriat care are ca obiectiv promovarea unei guvernări incluzive, receptive și responsabile.

Numărul participanților în Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă – Open Government Partnership (OGP) – a ajuns în prezent la 79 state membre, 20 guverne locale și peste 3000 de organizații din societatea civilă.Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă are la bază trei principii:

  • transparența informației;
  • participarea cetățenilor în procesul decizional privind politicile și serviciile publice;
  • asumarea răspunderii de către autorități.

Procesul OGP este conceput astfel încât să asigure respectarea celor trei principii (transparență, participare și asumarea răspunderii) pe toată perioada de implementare a unui Plan de Acțiune, prin colaborarea permanentă dintre instituții și societatea civilă.

Procesul OGP

  • Guvernele colaborează cu societatea civilă pentru elaborarea unor Planuri de Acțiune cu o durată de 2 ani, ce includ angajamente și termene concrete ce vizează reforme ambițioase privind deschiderea guvernării;
  • Planurile astfel co-create sunt asumate oficial de guvern, urmând ca și în perioada de implementare să se mențină parteneriatul cu societatea civilă; stadiul de implementare trebuie să fie monitorizat și publicat online, pe site-ul dedicat (repository), cu actualizări la minim 6 luni;
  • Conform standardelor OGP, acest proces trebuie să fie coordonat de un forum multipartit (multistakeholder forum), din care fac parte atât reprezentanți ai administrației publice, cât și ai societății civile;
  • Evaluarea și monitorizarea: atât rapoartele de auto-evaluare realizate de guverne la sfârșitul perioadei de implementare, cât și rapoartele de evaluare independente realizate de Independent Reporting Mechanism , trebuie să asigure contribuția și responsabilizarea tuturor actorilor implicați.