Comitetul Național de Coordonare

Conform standardelor OGP, începând din luna ianuarie 2018, statele membre au obligativitatea de a asigura funcționarea unui forum multipartit (multistakeholder forum), cu respectarea următoarelor condiții:

  • forumul de coordonare OGP există și se reunește cel puțin o dată la 3 luni (de 4 ori pe an);
  • forumul este multipartit: este alcătuit atât din reprezentanți ai guvernului, cât și ai societății civile;
  • forumul trebuie să asigure co-crearea și participarea societății civile pe întregul ciclu al planurilor de acțiune: elaborare, implementare, monitorizare.

Consultare publică pe tema propunerilor de clarificare a regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Național OGP (02 aprilie 2018):
Anunț și resurse
Propuneri primite în perioada de consultare

Întâlnirea Comitetului Național de Coordonare cu ocazia Open Gov Week 2019
Agendă și minută întâlnire

Comitetul Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România a fost instituit prin Memorandumul privind Aprobarea Planului național de acțiune 2016 – 2018 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă.

Acesta este format, după modelul internațional Steering Committee OGP, dintr-un număr egal de reprezentanți ai autorităților publice și ai societății civile. Reprezentanții instituțiilor publice sunt în număr de șapte, reprezentarea fiind asigurată la nivel de secretar de stat și membri supleanți din rândul personalului tehnic.

Instituțiile membre în Comitetul Național OGP sunt: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției și Secretariatul General al Guvernului.

Cei 7 reprezentanți ai societății civile au fost selectați în urma lansării invitației de depunere a unei scrisori de intenție, pe baza unor criterii de eligibilitate. Procesul de selecție a fost coordonat de reprezentanții guvernamentali ai Comitetului, pe baza criteriilor de eligibilitate, și s-a defășurat după un calendar anunțat, cu termene privind: transmiterea Scrisorii de intenție, publicarea listei de candidați înscriși, publicarea listei de candidați selectați, începutul mandatului celor 7 membri selectați. După prima selecție, au fost aleși 7 reprezentanți pentru un mandat de cca. 4 luni, urmând ca aceștia să elaboreze criteriile pentru selecția următorilor 7 reprezentanți ai societății civile în Comitet:

  1. Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă;
  2. Asociația Pro Democrația;
  3. Asociația Smart City Timișoara;
  4. Association for Electronic Industry and Software – Transilvania Branch;
  5. Camera de Comerț și Industrie a României;
  6. Fundația Greenpeace;
  7. Institutul pentru Politici Publice.

Comitetul Național OGP are rolul de a coordona implementarea acțiunilor vizând Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă în România. Atribuțiile sale includ elaborarea planurilor naționale, respectiv monitorizarea și evaluarea implementării acestora.

Întâlnirile comitetului de coordonare vor avea loc lunar. Pot participa cu statut de invitați și alte instituții publice sau organizații neguvernamentale, în funcție de tematica aflată pe ordinea de zi a ședinței.

 

Arhivă

Clarificări privind privind rolul și atribuțiile Comitetului Național OGP (06 octombrie 2017)

Invitație adresată societății civile (31.08.2017)

Listă candidați înscriși (DOCX) (01.11.2017)

Listă candidați înscriși (DOCX) (18.09.2017)

Calendar selecție reprezentanți societate civilă octombrie 2017

Minute reuniuni