Calendar 2020

Calendar OGP 2020

PerioadăActivitate
Perioadă:
Februarie
Activitate:
1 - 14 februarie - Publicarea calendarului OGP România pentru anul 2020 și perioadă de transmitere observații și propuneri
Perioadă:
Activitate:
14 februarie - Club OGP - Lansarea perioadei de consultare pentru elaborarea Planului Național de Acțiune OGP 2020-2022
Perioadă:
Activitate:
14 februarie - 31 martie - Prima etapă de consultare privind PNA 2020-2022 (colectare propuneri angajamente)
Perioadă:
Activitate:
Publicare draft și consultare Raport de evaluare independentă a PNA 2018-2020 (IRM Mid-term Report)
Perioadă:
Aprilie
Activitate:
Întâlniri și discuții instituții - societate civilă pentru prioritizarea și îmbunătățirea propunerilor de angajamente primite
Perioadă:
Activitate:
Elaborarea primei versiuni a PNA 2020-2022
Perioadă:
Mai
Activitate:
3-10 mai - Săptămâna Guvernării Deschise (Open Gov Week)
Perioadă:
Activitate:
Publicare draft PNA 2020-2022
Perioadă:
Activitate:
Lansarea celei de-a doua etape de consultare privind PNA 2020-2022
Perioadă:
Iulie
Activitate:
Elaborarea versiunii finale a PNA 2020-2022
Perioadă:
August
Activitate:
Aprobarea, prin Memorandum, de către Guvern a PNA 2020-2022;  publicarea variantei finale aprobate a PNA 2018-2020 pe site-ul ogp.gov.ro; transmiterea variantei finale a PNA 2018-2020 către OGP Support Unit, în vederea publicării pe site-ul opengovpartnership.org
Perioadă:
Septembrie
Activitate:
Monitorizare PNA 2018-2020
Perioadă:
Noiembrie
Activitate:
Elaborare și publicare Raport final de autoevaluare PNA 2018-2020