Campanie de promovare a Mecanismului de Feedback al Pacientului

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Ministerul Sănătății a demarat o campanie publicitară pentru promovarea Mecanismului de Feedback al Pacientului – rezultat al angajamentelor asumate de minister în Planul Național de Acțiune 2014-2016.

Acesta este instrument sociologic de evaluare a calității servicilor medicale, a modului în care sunt respectate drepturile pacientului prevăzute de lege, a conduitei personalului și, nu în ultimul rând, a existenței condiționărilor pentru acordarea servicilor medicale. Importanța din perspectiva OGP este dată de includerea rapoartelor pe care Consiliile de Etică, înființate în spitalele publice, le fac în cadrul acestui  mecanism printre bazele de date deschise asumate de Ministerul Sănătății.

Promovarea Mecanismului de Feedback al Pacientului este importantă pentru creșterea gradului de conștientizare a rolului pe care îl are populația referitor la aprecierea serviciilor medicale primite în unitățile sanitare publice.

Campania vorbește despre ceea ce constituie fundamentul în relația dintre pacient și cadrul medico-sanitar: respectul și încrederea. Spotul video poate fi accesat de pe site-ul proiectului ”Bună Guvernare prin Integritate și Responsabilitate în Sistemul de Sănătate Românesc” la urmatoarea adresă: http://www.integritate.ms.ro/?pag=232.

Campania se desfășoară simultan la TVR2, RTV, ETNO TV, la posturi de radio și în mediul online.