Proiecte

Iniţiative ale Cancelariei Primului-Ministru

În vederea îndeplinirii atribuţiilor legate de principiile Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, Cancelaria Primului-Ministru, prin Direcția Servicii Online și Design, a iniţiat o serie de propuneri de proiecte a căror implementare are drept obiective asigurarea transparenţei procesului decizional și accesului la informaţii de interes public într-un mod centralizat.

Aceste propuneri au inclus crearea următoarelor portaluri:

buget.gov.ro – cu scopul de a facilita accesul cetățenilor la informații privind defalcarea bugetului de stat într-un format prietenos și deschis, prin intermediul infograficelor;

posturi.gov.ro – cu scopul de a unifica într-un portal unic informațiile privind posturile vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România;

 – data.gov.ro – va fi punctul central de acces pentru seturile de date deschise (open datasets) livrate de autoritățile și instituțiile administrației publice, fondat pe principiile transparenţei, participării şi colaborării;

angajati.gov.ro – va unifica într-un portal unic de acces trei baze de date cuprinzând informaţii de identificare ale persoanelor ce compun aparatul administrației publice, respectiv demnitarii, funcționarii publici și personalul contractual. În practică, aceasta se traduce prin integrarea informațiilor furnizate de către Secretariatul General al Guvernului României, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Proiectul este în curs de implementare;

petitii.gov.ro – va împuternici cetăţenii pentru a se implica în procesul decizional, atrăgând atenția Guvernului cu privire la problemele importante pentru comunitate și solicitând astfel o reacție oficială din partea acestuia. În principiu, proiectul va facilita exercitarea dreptului la petiționare garantat de art. 51 al Constituției României. Proiectul este în curs de implementare.

Una din etapele de implementare a acestor propuneri de proiecte a constat în organizarea de către DSOD, în perioada 23-24 februarie 2013, a unui maraton de programare (http://blog.opengovpartnership.org/2013/03/hackathongov-ro/). Ca alternativă faţă de metoda tradiţională pentru realizarea soluţiilor online furnizate de către autorităţile şi instituţiile publice, evenimentul a avut ca scop producerea de instrumente online utile procesului de guvernare, motivarea cetățenilor pentru utilizarea noilor tehnologii și promovarea competențelor și ingeniozității tinerilor. La această îniţiativă au participat 25 de elevi din Bucureşti, premianţi în cadrul concursurilor naţionale şi internaţionale de informatică. În acest demers, DSOD a avut drept parteneri Ministerul Educaţiei Naţionale şi doi dintre cei mai importanţi actori ai industriei IT din România.

Proiecte realizate

Site-ul buget.gov.ro, lansat la începutul anului 2013, este un proiect realizat prin contribuția Ministerului Finanțelor Publice și a Ministrului delegat pentru buget. În paralel, informațiile furnizate aici au fost replicate pe platforma OpenSpending.org, care este un proiect online independent realizat de către Open Knowledge Foundation.

Portalul posturi.gov.ro a fost lansat în luna septembrie 2013 şi reprezintă un model de respectare a principiului transparenței faţă de cetăţeni şi faţă de societatea civilă. Scopul portalului posturi.gov.ro este informarea publicului interesat de ocuparea unui loc de muncă în cadrul administrației centrale și locale din România.

Tot în luna septembrie 2013, Cancelaria Primului-Ministru a lansat site-ul ogp.gov.ro, unde sunt publicate informaţii şi noutăţi referitoare la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă şi implementarea Planului Naţional. 

În octombrie 2013 a fost lansată varianta beta a portalului data.gov.ro. Bazat pe principiile transparenţei, participării şi colaborării, portalul are scopul de a ajuta publicul să găsească, să descarce și să folosească seturi de date generate și deținute de structurile administrative.

Pentru a veni în sprijinul instituţiilor în procesul de implementare a strategiei, Secretariatul tehnic al Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2012-2015, creat la nivelul Ministerului Justiţiei, a dezvoltat portalul sna.just.ro, ce înglobează informaţii relevante şi bune practici identificate. Prin acest demers, Secretariatul tehnic al SNA pune în aplicare angajamentele luate de România în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă de a crește numărul de seturi de date cu valoare deosebită disponibile în format deschis.

Iniţiative ale ministerelor

– Ministerul Apărării Naționale a creat o secţiune suplimentară, denumită Administrare deschisă, unde au fost postate link-urile către principalele categorii de seturi de date prevăzute de Planul naţional de acţiune: http://www.mapn.ro/administrare_deschisa/index.php;

– Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a acordat o atenție deosebită capitolului de transparență și, în scopul facilitării accesului  la informații de interes public, a reconstruit pagina dedicată acestui capitol pe site-ul instituției: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/accesul-la-informatii-de-interes-public ;

– Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a creat pe pagina web a instituției o secțiune rezervată datelor deschise, http://www.madr.ro/ro/date-deschise.html, unde este publicată lista datelor deschise disponibile și unde există posibilitatea ca cetățenii să facă propuneri de noi seturi de date sau să conteste eventuala nerespectare de către instituţie a obligaţiilor ce îi revin în legătură cu gestionarea datelor deschise;

– Ministerul Afacerilor Interne a adăugat la rubrica de informații publice de pe site subcomponenta Transparenţă instituţională / Date deschise: http://www.comunicare.mai.gov.ro/open_data.php.