Participare

Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă vizează asigurarea transparenţei procesului decizional și a accesului la informaţii de interes public, însă obiectivul major constă în implementarea de proiecte pentru promovarea integrităţii şi bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă.

Combaterea corupției, creșterea eficienței în domeniul administrativ și consolidarea actului de guvernare depind într-o foarte mare măsură de creșterea gradului de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.

Puteți trimite oricând sugestii, observații sau alte informații referitoare la tematica Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă sau la măsurile prevăzute în  Planul naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea angajamentelor asumate de Guvernul României, prin intermediul formularului de contact  sau direct pe adresa de e-mail: ogp@gov.ro.