Raportul de evaluare pentru primul an de implementare

Conform calendarului stabilit de OGP, România trebuie să transmită către Comitetul de Coordonare al OGP Raportul de auto-evaluare asupra primului an de implementare până la data de 30 Septembrie 2013, cel târziu. Acest Raport este deosebit de important pentru procesul OGP şi reprezintă o oportunitate pentru guvernele ţărilor participante de a îşi analiza progresele realizate până la această dată.

Raportul trebuie să fie realizat pe baza consultărilor cu societatea civilă şi cetăţenii.

În acest scop, o variantă de lucru a Raportului va fi pusă la dispoziţia publicului, pe acest site, în timp util, pentru consultare şi participare, astfel încât concluziile să poată fi introduse în varianta finală a Raportului.