Consultare publică asupra Raportului anual de autoevaluare

Perioada de consultare publică a luat sfârşit. În prezent sunt analizate observaţiile şi sugestiile primite.

Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă are ca scop asigurarea transparenţei procesului decizional și a accesului la informaţii de interes public. Mai presus de toate, însă, obiectivul major al acestui Parteneriat constă în implementarea de proiecte pentru promovarea integrităţii şi bunei guvernări, în strânsă colaborare cu societatea civilă.

Combaterea corupției, creșterea eficienței în domeniul administrativ și consolidarea actului de guvernare depind într-o foarte mare măsură de creșterea gradului de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.  Mai mult

Grupuri de lucru pentru stabilirea seturilor de date deschise

În perioada 9-30 septembrie 2013, o echipă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, condusă de domnul Secretar de Stat Radu Puchiu, organizează vizite de lucru la sediul instituțiilor implicate în procesul de implementare a măsurilor din Planul naţional de acţiune pentru OGP.

Principalele obiective sunt stabilirea seturilor de date deschise ce urmează a fi publicate, precum și a procedurilor de publicare și actualizare a acestora.  Mai mult

Raportul de evaluare pentru primul an de implementare

Conform calendarului stabilit de OGP, România trebuie să transmită către Comitetul de Coordonare al OGP Raportul de auto-evaluare asupra primului an de implementare până la data de 30 Septembrie 2013, cel târziu. Acest Raport este deosebit de important pentru procesul OGP şi reprezintă o oportunitate pentru guvernele ţărilor participante de a îşi analiza progresele realizate până la această dată.

Raportul trebuie să fie realizat pe baza consultărilor cu societatea civilă şi cetăţenii.

În acest scop, o variantă de lucru a Raportului va fi pusă la dispoziţia publicului, pe acest site, în timp util, pentru consultare şi participare, astfel încât concluziile să poată fi introduse în varianta finală a Raportului.