Chestionar pe tema uniformizării practicilor privind procesele de consultare publică

În vederea continuării demersurilor anterioare în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, Secretariatul General al Guvernului și-a asumat prin Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă (D.G.D.R.S.C) două noi angajamente în Planul Național de Acțiune 2018-2020, vizând Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică  și Extinderea standardelor privind accesul la informațiile de interes public la nivelul autorităților publice locale.

Reprezentând parte integrantă a angajamentului cu privire la Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică, identificarea celor mai pregnante disfuncționalități la nivelul proceselor de consultare publică este o activitate prin care D.G.D.R.S.C dorește să obțină un feedback real asupra proceselor de consultare atât de la reprezentanții instituțiilor, cât și de la reprezentații sectorului neguvernamental.

Astfel, dacă reprezentați o organizație neguvernamentală și vă doriți să participați la crearea unui cadru optim și eficient pentru consultarea publică, vă invităm să vă exprimați punctul de vedere prin completarea chestionarului de mai jos, până la data de 25.05.2019.

Chestionar pe tema uniformizării practicilor privind procesele de consultare publică

Consultare publică – Comitetul Național de Coordonare OGP

În data de 11 martie 2019, în cadrul Săptămânii Guvernării Deschise (Open Gov Week), a avut loc prima reuniune din acest an a Comitetului Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România, având tema Parteneri pentru O.G.P. România. Agenda reuniunii și minuta pot fi consultate aici: DOCX / PDF

Lansare consultare publică pe tema propunerilor de clarificare a regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Național OGP:

Începând din luna ianuarie 2018, următoarele standarde au devenit obligatorii:
– forumul de coordonare OGP există și se reunește cel puțin o dată la 3 luni (de 4 ori pe an);
– forumul este multipartit: este alcătuit atât din reprezentanți ai guvernului, cât și ai societății civile;
– forumul trebuie să asigure co-crearea și participarea societății civile pe întregul ciclu al planurilor de acțiune: elaborare, implementare, monitorizare.

În vederea asigurării unei mai bune funcționări a Comitetului Național, în conformitate cu standardele obligatorii stabilite de Parteneriat, și ca urmare a necesității selecției reprezentanților societății civile pentru un nou mandat (primul mandat al membrilor selectați în noiembrie 2017 era prevăzut să dureze 4 luni), lansăm în consultare publică  următoarele propuneri de clarificare a atribuțiilor membrilor și de selecție a noilor membrii din partea societății civile:

Propuneri Comitet Național OGP – versiunea pentru consultare publică (DOCX / PDF)

Ne puteți transmite observațiile și propunerile voastre până la data de 21 aprilie 2019, completând formularul: https://forms.gle/GYL4skLG7KcM4SZn9 sau pe adresa ogp@gov.ro.

Resurse:

Open Government Partnership
OGP Handbook – Rules and Guidance for Participants (2019)
OGP Participation and Co-Creation Toolkit (2018)
Multistakeholder Forum Handbook
National Steering Committee

Lansarea noii versiuni a platformei E-Consultare

A fost lansată noua versiune a platformei http://e-consultare.gov.ro.

Noua platformă E-Consultare conține date referitoare la proiectele de acte normative inițiate la nivelul administrației publice centrale începând cu luna martie 2019 și dispune de o serie de noi funcționalități menite să faciliteze procesele de consultare publică.

Lansarea se încadrează în seria de evenimente prilejuite de Săptămâna Guvernării Deschise 2019 (https://www.opengovweek.org/).