Date deschise privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați

În data de 7 mai 2018, Ministerul Finanțelor Publice a supus consultării publice proiectul de ordin privind publicarea pe portalul data.gov.ro a seturilor de date deschise privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (operatori economici și instituții publice).

MFP a inițiat un proiect de ordin care modifică și completează Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice) cu scopul de a ajuta publicul să găsească, să descarce și să utilizeze seturi de date deschise, accesibile, deținute în bazele de date cu informaţii culese din documentele depuse de plătitori la unităţile subordonate Ministerului Finanţelor Publice.

Prin această măsură se reafirmă angajamentele cu privire la respectarea principiilor de bază ale transparenței și guvernării deschise și are drept scop atingerea obiectivelor asumate de Guvernul României în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

Seturile de date vor fi publicate/actualizate de două ori pe an, respectiv la un interval de 6 luni, în format deschis. Datele vor putea fi descărcate/vizualizate o perioadă de 10 ani de la actualizare.

Instrument de vizualizare a datelor deschise

În anul 2016, Secretariatul General al Guvernului a demarat proiectul Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice – cod SIPOCA 36, finanțat din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020.

Scopul acestui proiect reprezintă promovarea și creșterea transparenţei în administrație şi a gradului de comunicare cu cetăţenii prin îmbunătățirea modalităților și mijloacelor de publicare a datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului vizează dezvoltarea și implementarea unui instrument digital de vizualizare pentru diseminarea seturilor de date deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice.

Astfel, a fost creată platforma visualdata.gov.ro, ce are drept scop diseminarea în format vizual a datelor și informațiilor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice și publicate pe data.gov.ro.

Prin vizualizarea datelor deschise se urmărește atât creșterea nivelului de transparență a administrației printr-o analiză modernă a datelor și o sinteză grafică a acestora către cetățeni, cât și a gradului de conștientizare de către personalul administrației cu privire la posibilitățile de valorificare a datelor prin reutilizare.

Ghid de utilizare a instrumentului digital de vizualizare (PDF)