Instrument de vizualizare a datelor deschise

În anul 2016, Secretariatul General al Guvernului a demarat proiectul Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice – cod SIPOCA 36, finanțat din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020.

Scopul acestui proiect reprezintă promovarea și creșterea transparenţei în administrație şi a gradului de comunicare cu cetăţenii prin îmbunătățirea modalităților și mijloacelor de publicare a datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului vizează dezvoltarea și implementarea unui instrument digital de vizualizare pentru diseminarea seturilor de date deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice.

Astfel, a fost creată platforma visualdata.gov.ro, ce are drept scop diseminarea în format vizual a datelor și informațiilor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice și publicate pe data.gov.ro.

Prin vizualizarea datelor deschise se urmărește atât creșterea nivelului de transparență a administrației printr-o analiză modernă a datelor și o sinteză grafică a acestora către cetățeni, cât și a gradului de conștientizare de către personalul administrației cu privire la posibilitățile de valorificare a datelor prin reutilizare.

Ghid de utilizare a instrumentului digital de vizualizare (PDF)

Acceptarea candidaturii României pentru al doilea mandat în cadrul Comitetului Director OGP

În data de 3 aprilie 2018, Guvernul României a fost reales pentru al doilea mandat consecutiv în cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, reafirmându-și angajamentul de a respecta principiile OGP și de a le promova la nivel global.

Se confirmă astfel interesul Guvernului României pentru continuarea implementării angajamentelor deja asumate în colaborare cu societatea civilă, cât și pentru realizarea unui nou plan de acțiune care să impulsioneze activitățile aferente unor teme prioritare, precum transparența și consultarea publică în procesul decizional. Aceste obiective s-au aflat și pe ordinea de zi a reuniunii  membrilor Comitetului Național OGP din luna martie 2018.

Mai multe detalii referitoare la alegerile pentru noii membri ai Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă puteți găsi pe site-ul oficial opengovpartnership.org.

Sesiune de consultare publică PNA 2018-2020 și calendar 2018

Romanian Government

Planurile Naționale de Acțiune se elaborează pentru o perioadă de doi ani și, întrucât actualul PNA se finalizează în acest an (iunie 2018), Guvernul României trebuie să elaboreze noul PNA până la data de 31 august 2018, cu respectarea unor pași obligatorii, conform standardelor, precum derularea unei sesiuni de consultare publică timp de două luni.

În acest sens, lansăm prima fază a sesiunii de consultare (14 aprilie – 15 mai):  http://ogp.gov.ro/pna-2018-2020/.

Calendarul OGP România pentru anul 2018 este disponibil aici: http://ogp.gov.ro/calendar-2018/.