Arhiva: MDRAP

Sesiuni de informare cu privire la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivelul administrației publice locale

În perioada iunie – iulie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) va organiza 8 sesiuni de informare pentru reprezentanții autorităților administrației publice locale, în vederea informării cu privire la principiile Guvernării Deschise și principalele măsuri cuprinse în Planul Național de Acțiune 2018-2020 al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă aplicabile.

Prin participarea unităților administrativ-teritoriale la aceste sesiuni de informare și implementarea Recomandărilor privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local, se urmărește crearea unei rețele locale de actori interesați și implicați, care se poate integra ulterior în rețeaua de comunități subnaționale care se dezvoltă la nivelul Open Government Partnership (OGP), unde să poată promova și valorifica eforturile depuse ca exemple de bună practică.

Astfel, în vederea creșterii numărului de autorități ale administrației publice locale care să-și asume măsuri specifice pentru implementarea valorilor OGP, MDRAP organizează cele 8 sesiuni de informare, cu durata de o zi fiecare, începând din 4 iunie 2019, la nivelul regiunilor de dezvoltare, după cum urmează:

  • 4 iunie – București,
  • 6 iunie – Constanța,
  • 11 iunie – Sibiu,
  • 12 iunie – Cluj-Napoca,
  • 18 iunie – Iași,
  • 25 iunie – Pitești,
  • 26 iunie – Craiova,
  • 2-3 iulie – Timișoara.

Sesiunile vor fi susținute de experţii MDRAP, în colaborare cu reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului (SGG) şi invitați din cadrul organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniu.

Cele 8 sesiuni de informare se înscriu în seria de acțiuni desfășurate de către MDRAP, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (DIBGPP), structură responsabilă cu monitorizarea implementării SNA la nivelul administrației publice locale, în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SIPOCA 61, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Persoană de contact:  Georgeta DINA, e-mail: georgeta.dina@mdrap.ro.

Rezumatul vizitei de lucru la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

În data de 24 septembrie 2013, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a avut loc întâlnirea unui grup de lucru alcătuit din reprezentanți ai ministerului, Cancelariei Primului-Ministru și societății civile, în vederea identificării seturilor de date deschise ce urmează a fi publicate, într-o primă etapă, pe baza recomandărilor din partea reprezentanților societății civile, inclusiv programatori voluntari și reprezentanți ai posibililor utilizatori.  Mai mult