Rezumatul vizitei de lucru la sediul Ministerului pentru Societatea Informațională

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

În data de 3 octombrie 2013, la sediul Ministerului pentru Societatea Informațională, a avut loc întâlnirea unui grup de lucru alcătuit din reprezentanți ai ministerului, Cancelariei Primului-Ministru și societății civile, în vederea identificării seturilor de date deschise ce urmează a fi publicate, într-o primă etapă, pe baza recomandărilor din partea reprezentanților societății civile. 

În urma discuțiilor, s-a convenit ca Ministerul pentru Societatea Informațională să prezinte o listă a seturilor de date ce pot fi publicate în format deschis, într-o primă etapă, începând din luna octombrie 2013, cu precizarea periodicității actualizării datelor, precum și un punct de vedere cu privire la următoarele solicitări referitoare la datele deschise:

1. date privind cheltuielile pe sistemele informatice;

2. date privind accesul populației la internet pe județe;

3. date privind conexiunile broadband pe județe;

4. date privind conexiunile in instituțiile de învățământ, dacă există prin protocol cu Ministerul Educației Naționale;

5. date referitoare la macroindicatori privind eRomânia;

6. date privind costurile de conectare pe categorii de instituții publice;

7. date privind dotarea și licențele software achiziționate;

8. date referitoare la Transparența decizională, Achiziții publice, Investiții, Plăți;

9. seturi de date produse de instituțiile aflate în subordonarea MSI care ar putea fi deschise, de exemplu www.e-licitatie.ro sau www.rotld.ro;

10. inventarierea seturilor de date (1) produse, (2) gestionate sau care (3) privesc activitatea MSI.