Rezumatul vizitei de lucru la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

În data de 3 octombrie 2013, la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, a avut loc întâlnirea unui grup de lucru alcătuit din reprezentanți ai ANCPI, ai Cancelariei Primului-Ministru și ai societății civile, în vederea identificării seturilor de date deschise ce urmează a fi publicate, într-o primă etapă, pe baza recomandărilor din partea reprezentanților societății civile. 

În urma discuțiilor, s-a convenit ca Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară să prezinte o listă a seturilor de date ce pot fi publicate în format deschis, într-o primă etapă, începând din luna octombrie 2013, cu precizarea periodicității actualizării datelor, precum și un punct de vedere cu privire la următoarele solicitări referitoare la datele deschise:

1. date geografice de bază;

2. date brute, în conformitate cu prevederile Directivei de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (Inspire);

(ex: granițe de stat; limite județe și localități; partea fizică/relief/infrastructura de transporturi s.a.)

3. date referitoare la proprietatea imobiliară.