„Romania’s journey to implement the Open Contracting Data Standard”

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Guvernul României depune eforturi pentru implementarea Open Contracting Data Standard, ca un instrument de transparentizare a achiziţiilor publice și, în același timp, de transpunere cât mai corectă a directivelor europene.

În prezent, Agenţia pentru Agenda Digitală a României lucrează la soluţiile tehnice, astfel încât standardul să fie funcțional la sfârşitul anului 2015.

Iniţiativa a atras aprecierile Băncii Mondiale, care a propus Cancelariei Prim-Ministrului documentarea procesului de trecere la această nouă abordare în achiziţiile publice și a facilitat apariția primului articol din seria care urmăreşte implementarea Open Contracting Data Standard în România: Romania’s journey to implement the Open Contracting Data Standard.

Articolul fundamentează necesitatea implementării unui astfel de standard şi anunţă câteva dintre avantajele pe care le prezintă pentru administraţie, societate civilă şi mediul academic.