Instrument de vizualizare a datelor deschise

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

În anul 2016, Secretariatul General al Guvernului a demarat proiectul Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice – cod SIPOCA 36, finanțat din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020.

Scopul acestui proiect reprezintă promovarea și creșterea transparenţei în administrație şi a gradului de comunicare cu cetăţenii prin îmbunătățirea modalităților și mijloacelor de publicare a datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului vizează dezvoltarea și implementarea unui instrument digital de vizualizare pentru diseminarea seturilor de date deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice.

Astfel, a fost creată platforma visualdata.gov.ro, ce are drept scop diseminarea în format vizual a datelor și informațiilor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice și publicate pe data.gov.ro.

Prin vizualizarea datelor deschise se urmărește atât creșterea nivelului de transparență a administrației printr-o analiză modernă a datelor și o sinteză grafică a acestora către cetățeni, cât și a gradului de conștientizare de către personalul administrației cu privire la posibilitățile de valorificare a datelor prin reutilizare.

Ghid de utilizare a instrumentului digital de vizualizare (PDF)