Grupuri de lucru pentru stabilirea seturilor de date deschise

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

În perioada 9-30 septembrie 2013, o echipă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, condusă de domnul Secretar de Stat Radu Puchiu, organizează vizite de lucru la sediul instituțiilor implicate în procesul de implementare a măsurilor din Planul naţional de acţiune pentru OGP.

Principalele obiective sunt stabilirea seturilor de date deschise ce urmează a fi publicate, precum și a procedurilor de publicare și actualizare a acestora. 

Din partea administrației publice, vor participa factorii de decizie în procesul de transparenţă, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, persoanele responsabile de publicarea datelor deschise și specialiști din cadrul direcțiilor de tehnologia informației.

De asemenea, întrucât Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă promovează dialogul real între reprezentanții administrației și cetățeni, la întâlnirea de lucru la întâlniri sunt invitați și reprezentanți ai societății civile.