Consultare publică – propunere de Recomandare a Consiliului OCDE privind guvernarea deschisă

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

De mai bine de 10 ani, OCDE realizează analize ale strategiilor și inițiativelor de guvernare deschisă din întreaga lume. Statele recunosc din ce în ce mai mult rolul de catalizator al principiilor de guvernare deschisă pentru guvernarea publică, democrație și creștere incluzivă. Practicile impuse de guvernarea deschisă schimbă relația dintre oficialii publici și cetățeni în numeroase țări, aceasta devenind mai dinamică, în beneficiul ambelor părți și bazată pe încredere reciprocă.

Pornind de la ce s-a realizat deja, în special Raportul „Open Government: The Global Context and the Way Forward”, OCDE elaborează o Recomandare privind Guvernarea Deschisă, menită să susțină țările semnatare în crearea și implementarea cu succes a reformelor ce țin de guvernarea deschisă prin identificarea unui cadru comun clar, realizabil și bazat pe elemente concrete.

Consultarea publică online este deschisă până la data de 10 septembrie 2017, la adresa: https://goo.gl/W1FJpY

Recomandarea va oferi viitoarelor state semnatare o imagine de ansamblu asupra următoarelor 5 domenii:

1) cum se realizează și se implementează strategii și inițiative de guvernare deschisă

2) cum se crează un mediu care să permită dezvoltarea guvernării deschise

3) cum se promovează un proces de elaborare a politicilor deschis și incluziv prin participarea stakeholderilor

4) cum poate guvernul să încurajeze o cultură de monitorizare și evaluare a practicilor de guvernare deschisă

5) cum se poate facilita o schimbare de paradigmă de la guvernare deschisă la stat deschis (în care toate instituțiile publice ale executivului, legislativului și sistemului judiciar, instituțiile publice independente și cele de la toate nivelele de guvernare își unesc forțele și colaborează cu societatea civilă, mediul academic, media și sectorul privat pentru a dezvolta și implementa o agendă de reforme care să facă guvernarea mai transparentă, responsabilă și participatorie).

Propunerea de Recomandare se află în consultare până la data de 10 septembrie 2017. Aceasta este încă o variantă de lucru și poate suferi modificări, inclusiv prin includerea comentariilor primite. Contribuțiile vor fi analizate și vor fi publicate doar într-o formă agregată și anonimizată.

Guvernele, organizațiile din societatea civilă, organizațiile internaționale, sectorul privat, mediul academic și cetățenii sunt încurajați să participe la această consultare și să contribuie la conturarea viitorului guvernării deschise.

Pentru mai multe informații/sesizări, puteți contacta: opengov@oecd.org.

http://www.oecd.org/gov/recommendation-open-government-public-consultation.htm