Consultare publică privind Planul de Acțiune OGP 2016-2018

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

De astăzi puteți trimite propuneri și idei de angajamente pentru includerea în noul Plan Național de Acțiune pentru perioada iulie 2016 – iunie 2018:

http://ogp.gov.ro/planul-national/pna-2016-2018/consultare-publica-pna-2016-2018-etapa-i/

Consultarea publică va fi deschisă timp de 2 luni, până la data de 15 aprilie 2016.

În această primă etapă a consultărilor, urmărim să punem bazele noului plan, sugestiile de angajamente primite online urmând a fi completate cu propunerile venite din partea instituțiilor publice, cele rezultate din consultările organizate de societatea civilă și din întâlnirile cu stakeholderii.

Oricine poate trimite propuneri relevante pentru principiile Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă: de a promova o guvernare mai deschisă, mai responsabilă și mai eficientă prin promovarea transparenţei şi combaterea corupţiei, încurajarea participării civice la viaţa publică și folosirea noilor tehnologii în administrație.

Noile angajamente pot reprezenta continuări ale angajamentelor din Planul de Acțiune 2014-2016 sau propuneri de acțiuni noi.

În elaborarea acestui plan se va ține cont de concluziile și recomandările din Raportul de progres IRM, precum și de angajamentul asumat de statele membre ale OGP de a promova prin noile planuri principiile Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Ne dorim ca acest plan să reflecte cât mai bine prioritățile și nevoile tuturor actorilor din domeniul guvernării deschise și să reprezinte un produs al colaborării dintre guvern și societatea civilă.

Așteptăm propunerile voastre.