Arhiva: Uniunea Europeana

Datele deschise în Indicele economiei și societății digitale 2016

Comisia Europeană a publicat Indicele economiei și societății digitale 2016 (Digital Economy and Society Index – DESI). Acesta reprezintă un indice compus ce agregă indicatorii relevanți în domeniul performanței digitale la nivel european și urmărește evoluția statelor membre UE din punct de vedere al competitivității digitale.

DESI este structurat pornind de la cele 5 direcții de dezvoltare în domeniul pieței unice digitale: conectivitatea, competențele digitale ale utilizatorilor, utilizarea internetului, digitalizarea serviciilor publice și integrarea tehnologiilor digitale.

Țările care au progresat cel mai mult față de anul precedent sunt Croația, Portugalia și România.

Conform DESI, România se încadrează anul acesta în ”the Catching up cluster” – grupul de țări al căror scor general se încadrează sub media pe Uniunea Europeană, dar al căror indice a crescut mai mult decât cel al Uniunii per total. Mai mult

Membrii rețelei INFORM în România

OGP and Open Data in Romania

În zilele 10-11 decembrie 2015, România a găzduit pentru prima dată reuniunea INFORM, reţeaua ofiţerilor de comunicare pe fonduri europene din cele 28 de state membre, coordonată de Direcţia Generală pentru Politica Regională din cadrul Comisiei Europene.

La invitația Ministerului Fondurilor Europene, Radu Puchiu, coordonatorul OGP România, a participat la sesiunea Open data, data visualisation and open government, unde a vorbit despre datele deschise în România în contextul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

Prezentare Open Data in Romania.ppt

Legea nr.299/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Legea nr.299/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr.898/03.12.2015.

Prezenta lege transpune Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 175 din 27 iunie 2013.

Legea nr.299/2015