Arhiva: MJ

Grup de lucru anticorupție în cadrul OGP

Pentru a facilita schimbul de experiență și bunele practici între statele membre ale Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, în cadrul OGP au funcționat până în prezent 5 grupuri de lucru tematice (Open Government Partnership Thematic Working Groups): Deschidere fiscală, Deschidere legislativă, Acces la informații de interes public, Date deschise, Date privind resursele naturale.

Acestora li s-a adăugat un nou grup de lucru,  Anti-Corruption Working Group, în care a fost invitat și Guvernul  României, în calitate de membru OGP care a depus eforturi importante în lupta împotriva corupției.

Ministerul Justiției a răspuns invitației și, începând din această lună, reprezentanții instituției – dl. Secretar de Stat Adrian Baboi-Stroe și dl. Cornel Călinescu, șeful Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni –  vor participa la primele discuții ale grupului pe tema angajamentelor ce pot fi asumate în domeniul anticorupției prin noile planuri naționale de acțiune OGP.

Oportunitatea publicării legislației online, contestată în justiție

Articol de Andrei Nicoară 

Începând cu  anul 2003, cu ocazia primei directive PSI, s-a anticipat apariția unor procese legate de accesul și reutilizarea datelor guvernamentale. Chiar și proiectul ePSI, finanțat de către Comisia Europeană în vederea sprijinirii și monitorizării implementării directivei, presupunea în cadrul PSI Scoreboard existența a minim 2 cazuri judecate ca dovadă a seriozității aplicării acestei politici. Această așteptare se referea însă la acțiuni juridice menite a obliga statul să permită reutilizarea datelor sau, eventual, să anuleze anumite înțelegeri exclusive.

După 15 ani în care nu a existat niciun astfel de proces sau, cel puțin, nu a devenit cunoscut publicului, în mod surprinzător, sub numărul 3507/2/2015, se derulează pe fond o acțiune menită să împiedice furnizarea informației către public: Ministerul Justiției și Consiliul Concurenței sunt pârâte de una dintre marile companii specializate în furnizarea de aplicații legislative în legătură cu publicarea gratuită și cu drept de reutilizare a legislației în portalul http://legislatie.just.ro/, considerată o acțiune excesivă ce afectează piața aplicațiilor comerciale specializate. Mai mult

Legislaţia naţională, un set de date atipic

Articol de Andrei Nicoară 

Asigurarea accesului neîngrădit al cetățenilor la legislație națională consolidată și actualizată reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea respectării legislației. În acest sens, unul dintre angajamentele introduse în Planul Național de Acțiune OGP 2014-2016 a fost dezvoltarea unei aplicaţii electronice de legislaţie, ce permite accesul în formă gratuită al cetăţenilor şi al altor entităţi, la o bază de date legislativă naţională, site-ul legislatie.just.ro.

Dincolo de simpla accesare gratuită a textelor de lege actualizate, acestea pot fi privite ca o bază de date care să respecte principiile open data. Mai mult