Arhiva: Consultare publică

Club OGP 14 septembrie – Raportul de autoevaluare

Perioada 5-20 septembrie 2017 este dedicată consultării publice privind Raportul anual de autoevaluare a Planului Național de Acțiune 2016-2018 aferent Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

Puteți trimite observații sau recomandări la adresa ogp@gov.ro sau le puteți împărtăși în cadrul dezbaterii organizate la Clubul OGP găzduit de Biblioteca Națională în data de 14 septembrie 2017, începând cu orele 14:00, Sala Simion Mehedinți.

Pentru confirmarea participării, completați formularul online sau scrieți-ne la adresa de e-mail ogp@gov.ro până la data de 13 septembrie 2017.

 

Perioada de consultare publică a Raportului de autoevaluare 2017

Perioada 5-20 septembrie 2017 este dedicată consultării publice privind Raportul de autoevaluare a Planului Național de Acțiune 2016-2018 aferent Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

Draft Raport autoevaluare OGP_septembrie 2017.pdf

Draft Raport autoevaluare OGP_septembrie 2017.docx

Anexa Lista seturi de date_stadiu septembrie 2017 (XSLX) 

Puteți trimite observații sau recomandări la adresa de e-mail ogp@gov.ro până la data de 20 septembrie 2017.

Consultare publică – propunere de Recomandare a Consiliului OCDE privind guvernarea deschisă

De mai bine de 10 ani, OCDE realizează analize ale strategiilor și inițiativelor de guvernare deschisă din întreaga lume. Statele recunosc din ce în ce mai mult rolul de catalizator al principiilor de guvernare deschisă pentru guvernarea publică, democrație și creștere incluzivă. Practicile impuse de guvernarea deschisă schimbă relația dintre oficialii publici și cetățeni în numeroase țări, aceasta devenind mai dinamică, în beneficiul ambelor părți și bazată pe încredere reciprocă.

Pornind de la ce s-a realizat deja, în special Raportul „Open Government: The Global Context and the Way Forward”, OCDE elaborează o Recomandare privind Guvernarea Deschisă, menită să susțină țările semnatare în crearea și implementarea cu succes a reformelor ce țin de guvernarea deschisă prin identificarea unui cadru comun clar, realizabil și bazat pe elemente concrete.

Consultarea publică online este deschisă până la data de 10 septembrie 2017, la adresa: https://goo.gl/W1FJpY

Recomandarea va oferi viitoarelor state semnatare o imagine de ansamblu asupra următoarelor 5 domenii: Mai mult