Arhiva: Consultare publică

Date deschise și date cu caracter personal: în căutarea unui compromis necesar

În data de 29 noiembrie 2013, a avut loc dezbaterea „Date deschise și date cu caracter personal: în căutarea unui compromis necesar”, organizată de Fundația Soros România și Asociația pentru Tehnologie și Internet, la care au participat reprezentanți ai societății civile și ai mediului privat, precum și persoane din instituțiile publice (Cancelaria Primului-Ministru, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii, Administrația Națională a Penitenciarelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național al Patrimoniului).

Obiectivul dezbaterii a fost identificarea unor mecanisme prin care politicile publice din România să răspundă în același timp dezideratelor de bună guvernare prin folosirea datelor deschise și rigorilor protecției datelor cu caracter personal. Mai mult

Consultare publică asupra Raportului anual de autoevaluare

Perioada de consultare publică a luat sfârşit. În prezent sunt analizate observaţiile şi sugestiile primite.

Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă are ca scop asigurarea transparenţei procesului decizional și a accesului la informaţii de interes public. Mai presus de toate, însă, obiectivul major al acestui Parteneriat constă în implementarea de proiecte pentru promovarea integrităţii şi bunei guvernări, în strânsă colaborare cu societatea civilă.

Combaterea corupției, creșterea eficienței în domeniul administrativ și consolidarea actului de guvernare depind într-o foarte mare măsură de creșterea gradului de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.  Mai mult