Arhiva: Consultare publică

Consultare publică – Comitetul Național de Coordonare OGP

În data de 11 martie 2019, în cadrul Săptămânii Guvernării Deschise (Open Gov Week), a avut loc prima reuniune din acest an a Comitetului Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România, având tema Parteneri pentru O.G.P. România. Agenda reuniunii și minuta pot fi consultate aici: DOCX / PDF

Lansare consultare publică pe tema propunerilor de clarificare a regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Național OGP:

Începând din luna ianuarie 2018, următoarele standarde au devenit obligatorii:
– forumul de coordonare OGP există și se reunește cel puțin o dată la 3 luni (de 4 ori pe an);
– forumul este multipartit: este alcătuit atât din reprezentanți ai guvernului, cât și ai societății civile;
– forumul trebuie să asigure co-crearea și participarea societății civile pe întregul ciclu al planurilor de acțiune: elaborare, implementare, monitorizare.

În vederea asigurării unei mai bune funcționări a Comitetului Național, în conformitate cu standardele obligatorii stabilite de Parteneriat, și ca urmare a necesității selecției reprezentanților societății civile pentru un nou mandat (primul mandat al membrilor selectați în noiembrie 2017 era prevăzut să dureze 4 luni), lansăm în consultare publică  următoarele propuneri de clarificare a atribuțiilor membrilor și de selecție a noilor membrii din partea societății civile:

Propuneri Comitet Național OGP – versiunea pentru consultare publică (DOCX / PDF)

Ne puteți transmite observațiile și propunerile voastre până la data de 21 aprilie 2019, completând formularul: https://forms.gle/GYL4skLG7KcM4SZn9 sau pe adresa ogp@gov.ro.

Resurse:

Open Government Partnership
OGP Handbook – Rules and Guidance for Participants (2019)
OGP Participation and Co-Creation Toolkit (2018)
Multistakeholder Forum Handbook
Comitetul Național de Coordonare

Lansarea noii versiuni a platformei E-Consultare

A fost lansată noua versiune a platformei http://e-consultare.gov.ro.

Noua platformă E-Consultare conține date referitoare la proiectele de acte normative inițiate la nivelul administrației publice centrale începând cu luna martie 2019 și dispune de o serie de noi funcționalități menite să faciliteze procesele de consultare publică.

Lansarea se încadrează în seria de evenimente prilejuite de Săptămâna Guvernării Deschise 2019 (https://www.opengovweek.org/).

Club OGP 14 septembrie – Raportul de autoevaluare

Perioada 5-20 septembrie 2017 este dedicată consultării publice privind Raportul anual de autoevaluare a Planului Național de Acțiune 2016-2018 aferent Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

Puteți trimite observații sau recomandări la adresa ogp@gov.ro sau le puteți împărtăși în cadrul dezbaterii organizate la Clubul OGP găzduit de Biblioteca Națională în data de 14 septembrie 2017, începând cu orele 14:00, Sala Simion Mehedinți.

Pentru confirmarea participării, completați formularul online sau scrieți-ne la adresa de e-mail ogp@gov.ro până la data de 13 septembrie 2017.