Arhiva: Comitet Național

Consultare publică – Comitetul Național de Coordonare OGP

În data de 11 martie 2019, în cadrul Săptămânii Guvernării Deschise (Open Gov Week), a avut loc prima reuniune din acest an a Comitetului Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România, având tema Parteneri pentru O.G.P. România. Agenda reuniunii și minuta pot fi consultate aici: DOCX / PDF

Lansare consultare publică pe tema propunerilor de clarificare a regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Național OGP:

Începând din luna ianuarie 2018, următoarele standarde au devenit obligatorii:
– forumul de coordonare OGP există și se reunește cel puțin o dată la 3 luni (de 4 ori pe an);
– forumul este multipartit: este alcătuit atât din reprezentanți ai guvernului, cât și ai societății civile;
– forumul trebuie să asigure co-crearea și participarea societății civile pe întregul ciclu al planurilor de acțiune: elaborare, implementare, monitorizare.

În vederea asigurării unei mai bune funcționări a Comitetului Național, în conformitate cu standardele obligatorii stabilite de Parteneriat, și ca urmare a necesității selecției reprezentanților societății civile pentru un nou mandat (primul mandat al membrilor selectați în noiembrie 2017 era prevăzut să dureze 4 luni), lansăm în consultare publică  următoarele propuneri de clarificare a atribuțiilor membrilor și de selecție a noilor membrii din partea societății civile:

Propuneri Comitet Național OGP – versiunea pentru consultare publică (DOCX / PDF)

Ne puteți transmite observațiile și propunerile voastre până la data de 21 aprilie 2019, completând formularul: https://forms.gle/GYL4skLG7KcM4SZn9 sau pe adresa ogp@gov.ro.

Resurse:

Open Government Partnership
OGP Handbook – Rules and Guidance for Participants (2019)
OGP Participation and Co-Creation Toolkit (2018)
Multistakeholder Forum Handbook
Comitetul Național de Coordonare

Clarificări privind privind rolul și atribuțiile Comitetului Național OGP

Prin Memorandumul privind Aprobarea Planului național de acțiune 2016 – 2018 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă, a fost instituit Comitetul Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România.

În acest sens, în data de 31 august 2017, a fost adresată o invitație organizațiilor societății civile privind înscrierea în Comitetul Național.

Perioada de înscrieri a fost 1-15 septembrie, fiind înregistrate 27 de candidaturi. Au fost primite, de asemenea, numeroase cereri de clarificări privind rolul și atribuțiile Comitetului Național și ale membrilor acestora.

Întruniți în sedință comună în data de 3 octombrie, reprezentanții guvernamentali din cadrul Comitetului au luat act de depunerea candidaturilor, precum și de clarificările cerute.

Având în vedere interesul crescut pentru participare, înaintea evaluării candidaturilor depuse, s-a luat decizia transmiterii următoarelor clarificări legate de Rolul și atribuțiile membrilor Comitetului, atât din partea guvernamentală, cât și non-guvernamentală: Mai mult

Invitație adresată organizațiilor societății civile privind înscrierea în Comitetul Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România

Guvernul României s-a alăturat inițiativei internaționale Open Government Partnership în anul 2011, afirmându-și angajamentul de a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenţei şi combaterea corupţiei, încurajarea participării civice la viaţa publică și folosirea noilor tehnologii în administrație.

În prezent, se implementează al treilea Plan de acțiune (2016 – 2018), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.

Prin Memorandumul privind Aprobarea Planului național de acțiune 2016 – 2018 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă, a fost instituit Comitetul Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România.

Acesta este format, după modelul Steering Committee OGP, dintr-un număr egal de reprezentanți ai autorităților publice și ai societății civile.

Reprezentanții instituțiilor publice sunt în număr de șapte, reprezentarea fiind asigurată la nivel de secretar de stat și membri supleanți din rândul personalului tehnic. Instituțiile membre în Comitetul Național OGP sunt: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale. Mai mult