Arhiva: autorităţi locale

Sesiuni de informare cu privire la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivelul administrației publice locale

În perioada iunie – iulie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) va organiza 8 sesiuni de informare pentru reprezentanții autorităților administrației publice locale, în vederea informării cu privire la principiile Guvernării Deschise și principalele măsuri cuprinse în Planul Național de Acțiune 2018-2020 al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă aplicabile.

Prin participarea unităților administrativ-teritoriale la aceste sesiuni de informare și implementarea Recomandărilor privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local, se urmărește crearea unei rețele locale de actori interesați și implicați, care se poate integra ulterior în rețeaua de comunități subnaționale care se dezvoltă la nivelul Open Government Partnership (OGP), unde să poată promova și valorifica eforturile depuse ca exemple de bună practică.

Astfel, în vederea creșterii numărului de autorități ale administrației publice locale care să-și asume măsuri specifice pentru implementarea valorilor OGP, MDRAP organizează cele 8 sesiuni de informare, cu durata de o zi fiecare, începând din 4 iunie 2019, la nivelul regiunilor de dezvoltare, după cum urmează:

  • 4 iunie – București,
  • 6 iunie – Constanța,
  • 11 iunie – Sibiu,
  • 12 iunie – Cluj-Napoca,
  • 18 iunie – Iași,
  • 25 iunie – Pitești,
  • 26 iunie – Craiova,
  • 2-3 iulie – Timișoara.

Sesiunile vor fi susținute de experţii MDRAP, în colaborare cu reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului (SGG) şi invitați din cadrul organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniu.

Cele 8 sesiuni de informare se înscriu în seria de acțiuni desfășurate de către MDRAP, prin Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice (DIBGPP), structură responsabilă cu monitorizarea implementării SNA la nivelul administrației publice locale, în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SIPOCA 61, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

Persoană de contact:  Georgeta DINA, e-mail: georgeta.dina@mdrap.ro.

Guvernare deschisă la nivel local

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a încheiat procesul de identificare a unităților administrativ-teritoriale care vor beneficia de îndrumare metodologică pentru implementarea valorilor guvernării deschise, respectiv pentru implementarea setului de Recomandări privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local.

La invitația lansată de MDRAPFE în luna octombrie 2017 au răspuns un număr de 111 autorități ale administrației publice locale din România care, prin transmiterea formularului de înscriere, și-au manifestat interesul pentru angajarea de politici mai deschise, responsabile și eficiente, de promovare a transparenţei instituționale și decizionale, de încurajare a participării civice la viaţa publică și a utilizării noilor tehnologii în administrație. Aceste demersuri sunt menite să îmbunătățească încrederea cetățenilor, mediului de afaceri și societății civile în autoritățile publice locale.

Lista unităților administrativ-teritoriale care și-au arătat intenția de a implementa valorile OGP, este publicată și poate fi consultată pe site-ul www.mdrap.ro, la rubrica „Integritate si Buna Guvernare”, în cadrul secțiunii „Stiri si evenimente”.

Prin selecția unităților administrativ-teritoriale și implementarea Recomandărilor privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local se urmărește crearea unei rețele locale de actori interesați și implicați, care se poate integra ulterior în rețeaua de comunități subnaționale care se dezvoltă la nivelul Open Government Partnership, unde să poată promova și valorifica eforturile depuse ca exemple de bună practică.

Persoana de contact este doamna Andreea Grigore, Director, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, telefon 0372.111.468.

Upgrade My City, ediția 2017 – Timișoara

Ordinul Arhitecților România filiala Timiș și Asociația Smart City au anunțat începerea celei de-a doua ediții a programului Upgrade My City, care își propune în perioada octombrie 2017 – mai 2018 să mobilizeze timișorenii – societate civilă, companii, universităţi şi administraţie publică – să fie implicați în administrarea propriului oraș, pentru transformarea lui într-un spațiu cu un nivel ridicat de calitate a vieții.

La a doua ediție, organizatorii au ales patru teme în jurul cărora se vor genera dezbateri și concluzii cu privire la nevoile orașului, se vor propune soluții și vor fi asumate proiecte: Identitate, Guvernare, Economie și Oameni.

Reprezentanți ai Unității Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (SGG) și ai Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social vor participa la atelierul de lucru și sesiunea din 2017 dedicate Guvernării participative.

Comunicat Upgrade My City 27 sept. 2017 pdf

Mapă de prezentare UMC 2017.pdf