OGP și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă

DistribuieTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

01_TGG_Horizontal_colorAgenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a fost adoptată de Organizația Națiunilor Unite pe 25 septembrie 2015 și stabilește un cadru global pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, pe baza Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM). ODM au fost adoptate în 2000 și urmăresc eradicarea sărăciei, a foametei, a bolilor, a inegalității de gen, accesul la servicii de apă și canalizare.

Agenda 2030 include un set de 17 obiective de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Goals) și 169 de obiective specifice, care mobilizează toate țările și actorii interesați: parlament, guvern, orașe, zone rurale, antreprenori, mari corporații, societatea civilă,  mediu academic și oameni de știință.

Planul se întinde pe 15 ani, cuprinde teme variate, de la educație până la mediu, și conține 17 obiective de dezvoltare durabilă ce urmează să fie implementate atât de către statele în curs de dezvoltare, cât și de cele dezvoltate.

UE se angajează să implementeze această agendă și la nivelul Uniunii, prin sprijinirea statelor sărace, promovarea egalității de gen, îmbunătățirea condițiilor de mediu, biodiversității, a mediului de afaceri.

În cadrul Summit-ului Global din 2015 din Mexico City, Comitetul OGP a decis  completarea Declarației de Guvernare Deschisă cu obiectivele din Agenda de dezvoltare durabilă 2030, statele trebuind să-și asume angajamentul de a promova în planurile de acțiune principiile acesteia.

 Use our Open Government Partnership National Action Plans to adopt commitments that serve as efective tools to promote transparent and accountable implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

România se numără printre țările care au semnat Joint Declaration on Open Government for the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Implementarea Agendei presupune din partea guvernelor să fie mai eficiente și să răspundă nevoilor cetățenilor, iar pentru acest lucru este nevoie de o colaborare strânsă între guvern și societatea civilă.

În acest scop, Open Government Partnership a lansat The Open Government Guide Special Edition: Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development, ce include posibile angajamente pentru implementarea obiectivelor Agendei în noile planuri naționale de acțiune ce urmează să fie elaborate.